Politiek SWF wil percelen met zonnepanelen

De verdere opwarming van de aarde en de doelstelling dat Nederland onafhankelijk moet worden van het buitenland, geeft aan dat er nog een forse opgave ligt. Belangrijk voor Nederland, want Nederland merkt direct de gevolgen van de stijging van de zeespiegel.

Vanuit dorpen en steden echter ontstaan steeds meer initiatieven in de zin van duurzame kernen, energiecorporaties, en lokale innovaties, aansluitend bij het coalitieakkoord van SWF. Naast de bekende zonnepanelen op de daken is er nu ook de relatief nieuwe ontwikkeling van percelen met zonnepanelen.

De provincie verruimt de regels om meer zonnestroom te maken. Het lijkt erop dat de provincie zonneweides mogelijk maakt met paneelopstellingen op de grond. Maar….. het mag dan slechts aansluitend op een dorp of stad, en aansluitend op infrastructuur zoals wegen, spoorlijnen en vaarten. Die ambitie is laag, dit betekent dat de mogelijkheden erg beperkt zijn en dat de provincie haar ambitie, 25 % duurzame energie, niet haalt. En om die doelstelling wel te halen krijgen we dan weer de discussie met meer windturbines, nu op het land ?

Daarom stellen In de raadsvergadering vanavond de 4 politieke partijen PvdA, FNP, D66 en CDA vragen over de mogelijkheden om op landbouwpercelen zonnepanelen te plaatsen. Directe aanleiding is een vraag uit Bolsward om op de landbouwpercelen bij Laad en Zaad (Bolsward) frames met zonnepanelen te plaatsen. Beleid en een afwegingskader op dat gebied ontbreekt nog.

Gezamenlijk vragen CDA, PvdA, FNP, D66 het college of onze gemeente lokale initiatieven voor percelen met zonnepanelen toe wil staan. Ook is er aangedrongen om met een beleids- en afwegingskader te komen zodat de gemeenteraad zich nog voor de zomer van 2016 kan uitspreken over dit vraagstuk.

Via Groot Sneek.nl

Dit artikel delen

Bolsward Gezellig op de Veluwe

Bolsward is misschien wel het gezelligste dorp op de Veluwe. Jaarlijks komen er duizenden toeristen (voornamelijk uit de Randstad) om tot rust te komen op de Veluwe in Bolsward. Op deBolswardgids.nl ontdek jij de plekjes en activiteiten in de regio die jij niet gemist mag hebben. Wil jij met jouw bedrijf een bijdrage leveren aan deBolswardgids? Neem dan contact met ons op.