Politiek biedt openingen voor behoud zwembad Bolsward

Op de verkiezingsmiddag van de ouderenbonden in Bolsward op 26 februari is door meerdere politieke partijen een opening geboden voor behoud van het zwembad in Bolsward.

Het onder werp werd vanuit de zaal aan de orde gesteld. GroenLinks-kandidaat Peter Kranendonk daagde vervolgens de andere partijen uit een duidelijker perspectief te bieden voor behoud van het zwembad en de initiatiefnemers uit Bolsward niet te laten ‘droogzwemmen’: “Om het zwembad een reële kans te geven moet er ook bereidheid te zijn daar zo nodig een bedrag bij te leggen.” Kranendonk hield de partijen voor, dat de gemeenteraad zelfs een reservepost op de begroting heeft opgenomen om ‘onhaalbare en onwenselijke’ bezuinigingen terug te draaien. Daarvan is ook gebruikt gemaakt bij het overnemen van het breed gesteunde plan van de bibliotheken.

Opvallend en nieuw was, dat ook huidige collegepartijen VVD en PvdA nadrukkelijk openingen boden voor nieuwe plannen voor het zwembad: Sijmen Wijbenga (VVD) was onder de indruk van de grote inzet vanuit Bolsward voor behoud van het zwembad. Hij stelde, dat de gemeente bereid moest zijn bij goede plannen er ook een bedrag bij te doen. Wethouder en lijsttrekker Sjoerd Tolsma (PvdA) gaf zelfs aan, dat nieuwe plannen voor het zwembad ook bekostigd kunnen worden uit de WMO (zorg)-gelden en het minimabeleid (zwemlessen) . Een aantal partijen zoals GroenLinks , Totaal Lokaal en FNP heeft zich al eerder duidelijk uitgesproken voor behoud van het zwembad. Daarmee geeft nu een duidelijke meerderheid van de politiek aan het zwembad Bolsward een rëele kans te geven. Winst voor Bolsward, áls tenminste de politieke partijen na 19 maart hun inzet voor het zwembad niet zijn vergeten. Anders zullen de Bolswarders het geheugen nog wel wat opfrissen.

Dit artikel delen

Bolsward Gezellig op de Veluwe

Bolsward is misschien wel het gezelligste dorp op de Veluwe. Jaarlijks komen er duizenden toeristen (voornamelijk uit de Randstad) om tot rust te komen op de Veluwe in Bolsward. Op deBolswardgids.nl ontdek jij de plekjes en activiteiten in de regio die jij niet gemist mag hebben. Wil jij met jouw bedrijf een bijdrage leveren aan deBolswardgids? Neem dan contact met ons op.