Plannen nieuwbouw rondom stadhuis Bolsward gepresenteerd

Tijdens een druk bezochte inloopavond werd donderdagavond het plan gepresenteerd voor de nieuwbouw rondom en van het stadhuis van Bolsward.

©Adema Architecten

In het voormalige Rabobank gebouw vertelde Silvester Adema van Adema architecten uit Dokkum over hun ontwerp voor het nieuwe stadhuis van Bolsward. In en om het stadhuis zullen naast de gezamenlijke musea van Bolsward en de bibliotheek, ook het gemeentelijk archief van de gemeente Súdwest-Fryslân een plaats krijgen.

Om het archief  van de vroegere gemeenten Bolsward, Nijefurd, Sneek, Wûnseradiel en Wymbritseradiel een plek te geven is het noodzakelijk dat er aan de Wipstraat, de Kerkstraat en het Raadhuisplein gebouwd gaat worden.

Adema liet in zijn presentatie zien dat er vroeger altijd bebouwing rondom het stadhuis heeft gestaan en dat zij de oude tekeningen en foto’s gebruikt hebben als basis voor hun ontwerp. Omdat er op oude tekeningen van de Wipstraat vroeger woningen stonden met trapgevels, zal de voorkant van het archiefcentrum ook bestaan uit twee trapgevels. Ook het aanzicht in de Kerkstraat is gebaseerd op oude tekeningen die er van het oude Bolsward bestaan.

©Adema Architecten

De verschillende nieuwe panden worden allemaal met elkaar verbonden zodat alle mogelijkheden die het nieuwe stadhuis heeft vanuit datzelfde stadhuis toegankelijk zijn. Zo zal de bibliotheek gehuisvest worden in het pand aan de Kerkstraat, zal in de oude vleeskeuring auditorium komen waar bijvoorbeeld presentaties en voorstellingen gegeven kunnen worden, zal er mogelijkheid zijn voor een bescheiden horeca gelegenheid en zullen de drie musea bezocht kunnen worden.

Door liften te plaatsen is het de bedoeling dat het stadhuis rolstoel toegankelijk wordt. Tussen het archiefcentrum en de oude vleeskeuring zal een hofje  ontstaan waar de huidige bomen zullen blijven staan en waar ook activiteiten ontplooid kunnen worden.

©Adema Architecten

De planning is dat de bouw van het nieuwe archiefcentrum en de gebouwen aan de Kerkstraat in 2018 zullen beginnen. Vanwege Culturele Hoofdstad 2018 zal er pas in 2019 begonnen worden met de plannen voor het stadhuis. In 2020 zal alles klaar zijn en kunnen bezoekers via de vernieuwde ingang aan de Jongemastraat het nieuwe stadhuis betreden.

 

Dit artikel delen

Bolsward Gezellig op de Veluwe

Bolsward is misschien wel het gezelligste dorp op de Veluwe. Jaarlijks komen er duizenden toeristen (voornamelijk uit de Randstad) om tot rust te komen op de Veluwe in Bolsward. Op deBolswardgids.nl ontdek jij de plekjes en activiteiten in de regio die jij niet gemist mag hebben. Wil jij met jouw bedrijf een bijdrage leveren aan deBolswardgids? Neem dan contact met ons op.