Plan voor verbeteren Westergoawei

De provincie Fryslân heeft een plan gemaakt om de verkeersveiligheid van de Westergoawei( N359) te verbeteren.

 

Provinciale Staten gaven in 2013 opdracht om hiervoor een plan van aanpak op te stellen.

De N359 is de weg van Leeuwarden – Bolsward – Lemmer. Deze weg kent een aantal knelpunten op het gebied van verkeersveiligheid en in de afgelopen jaren zijn er veel ongevallen geweest waar doden en gewonden bij zijn gevallen.

Maatregelen

Het plan bevat een voorstel voor een aantal structurele maatregelen. De aanpak richt zich op de aansluitingen Wommels Noord, Burgwerd en Bolsward Noord. De op- en afritten komen parallel aan de hoofdrijbaan te liggen (Haarlemmermeeraansluiting). De aansluiting Wommels Zuid krijgt twee T-kruispunten (bayonetaansluiting). Ook brengt de provincie hier de snelheidslimiet terug naar 70 km/h. In aanloop naar de structurele maatregelen wil de provincie tijdelijke maatregelen uitvoeren. Het gaat hierbij om het verkorten of weghalen van in- en uitvoegstroken en een tijdelijke constructie voor het kruisvlak.

Geld

“Om de maatregelen daadwerkelijk te kunnen uitvoeren, zijn er financiële middelen nodig. De provincie probeert dit voor de structurele maatregelen de komende jaren te realiseren. Op dit moment is hier echter nog geen geld voor beschikbaar”, aldus gedeputeerde Sietske Poepjes. De kosten voor de structurele maatregelen gaan uit van € 15.200.000. Voor de kosten van de kleinschalige (tijdelijke) maatregelen gaat het om € 100.000 per kruising. Ook voor de tijdelijke maatregelen is nog geen geld beschikbaar. Provinciale Staten buigen zich de komende tijd over het voorstel.

Ongevallen

In 2012 en 2013 vonden een aantal zware ongevallen plaats op verschillende kruisingen van deze weg. Verenigingen van Plaatselijk Belangen vanuit de dorpen trokken daarop aan de bel bij de provincie. De provincie werkte het plan uit na overleg met de omwonenden en de gemeenten Littenseradiel en Súdwest Fryslân.

 

Foto Hendrik Jellema

 

Overzicht ongevallen Westergoawei

Dit artikel delen

Bolsward Gezellig op de Veluwe

Bolsward is misschien wel het gezelligste dorp op de Veluwe. Jaarlijks komen er duizenden toeristen (voornamelijk uit de Randstad) om tot rust te komen op de Veluwe in Bolsward. Op deBolswardgids.nl ontdek jij de plekjes en activiteiten in de regio die jij niet gemist mag hebben. Wil jij met jouw bedrijf een bijdrage leveren aan deBolswardgids? Neem dan contact met ons op.