Pilot woningbouwversnelling van start

)

De vastgelopen woningmarkt wordt momenteel een steeds groter maatschappelijk en sociaal probleem, ook in de gemeente Súdwest-Fryslân.

Vandaar dat de gemeente in samenwerking met de interregiongroep bv en Energiesprong Súdwest Fryslan een pilot is gestart waarbij de uitkomsten moeten leiden tot inzichten hoe de woningmarkt op een structurele wijze kan worden vlotgetrokken. 

De initiatiefnemers van de pilot worden ook de aanjagers van het proces. Zij vormen de zogenoemde “Aanjaagtafel”, van waaruit de verdere initiatieven ontstaan en uitgewerkt worden. 

Vanaf de aanjaagtafel wordt een inventarisatie gemaakt en verschillende bijeenkomsten gehouden. Met de informatie hieruit worden de verschillende projecten verder uitgewerkt.

Zo zal aan de inwoners van de pilotgebieden worden gevraagd wat hun persoonlijke (woon)wensen zijn voor de nabije toekomst. Wat is hun huidige situatie , wat is wenselijk in de komende jaren, en wat zijn huidige knelpunten om tot een gewenste situatie te komen?

Uiteindelijk wil men de volgende doelen zien te bereiken.

· Op gang brengen van renovatie, herstructurering, verduurzaming en doorstroming bestaande woningen en realisatie nieuwe woningen.
· Stimulering van ontwikkeling en realisatie van maatschappelijk vastgoed.
· Het ombuigen van het steeds knellender sociale en maatschappelijke vraagstuk van scheefhuren en niet passende woontypologieën.
· Stimulering werkgelegenheid en lokale/regionale economie.
· Creëren van een procesblauwdruk of leerdoelen om structuren van de pilot te kunnen dupliceren om daarmee een meer permanent karakter aan de doorstroming van woningen te kunnen bieden.
· Integrale verduurzaming op wijkniveau te kunnen bieden.

 

22 maart zal in De Wijnberg zo’n bijeenkomst zijn. 

Dit artikel delen

Bolsward Gezellig op de Veluwe

Bolsward is misschien wel het gezelligste dorp op de Veluwe. Jaarlijks komen er duizenden toeristen (voornamelijk uit de Randstad) om tot rust te komen op de Veluwe in Bolsward. Op deBolswardgids.nl ontdek jij de plekjes en activiteiten in de regio die jij niet gemist mag hebben. Wil jij met jouw bedrijf een bijdrage leveren aan deBolswardgids? Neem dan contact met ons op.