Persoonlijke zorg aan Huntingtonpatiënten bij Plantein

Naast psychogeriatrische (revalidatie)zorg aan senioren, biedt Plantein ook woonzorg, advies en behandeling aan een aantal andere patiëntengroepen, zoals jong dementerenden en patiënten met Huntington of Korsakov.

Sinds acht jaar biedt de organisatie specifieke zorg aan patiënten met Huntington, een erfelijke en ongeneeslijke ziekte, die bepaalde delen van de hersenen aantast en de bewegingen, het gedrag en het verstandelijk vermogen van de patiënten beïnvloedt. De specialistische zorg, die deze patiëntengroep vraagt, wordt onder andere geboden op verblijfsafdeling Balsemien van locatie Bloemkamp.

Het werken op deze levendige afdeling is iedere dag een verrassing, vertelt Itte Schukken, teamleider zorg van afdeling Balsemien, waar acht cliënten wonen. Doordat deze cliënten als gevolg van de ziekte Huntington het overzicht in tijd kwijtraken, krijgen ze minder geduld en invoelingsvermogen en wisselt hun behoefte sterk. Dat vraagt flexibiliteit, creativiteit en aanpassingsvermogen van de medewerkers en zorgt ervoor dat de cliënten en verzorgenden een hecht team vormen. Want de één kan niet zonder de ander en dat voel je als je op Balsemien bent.

Itte schukken: “Ik realiseer me heel goed dat mogen zorgen voor een cliënt met zo’n ingrijpend ziektebeeld als Huntington héél wat anders is dan zelf met deze ziekte leven. Tegelijkertijd wij zijn binnen Plantein ook trots op onze cliënten en onze persoonlijke zorg. We hebben veel plezier en gekkigheid op de afdeling, lachen lucht immers vaak meer op dan meehuilen. En iedere dag zijn er zóveel momenten die,hoe gewoon en eenvoudig ze ook zijn, ineens speciaal en waardevol worden. Zoals met elkaar koffiedrinken of kijken naar een kip. Juist die eenvoud maakt het heel bijzonder.”

Persoonlijke zorg
De vaste groep verzorgenden en behandelaars investeren vanaf het eerste contact in een welkom gevoel voor de cliënten en hun familieleden, die een ingrijpende periode in hun leven in gaan. Deze persoonlijke belangstelling en begeleiding is kenmerkend voor Plantein.Meer informatie over Huntington en de specialistische zorg die Huntingtoncliënten nodig hebben, vindt u op onze website www.plantein.nl. U vindt de informatie het makkelijkst met een zoekopdracht rechtsboven in het scherm.

Plantein biedt wonen, welzijn, zorg en dienstverlening en eerstelijns zorg in moderne voorzieningen aan met name senioren in Zuidwest-Friesland. Er zijn drie Woonzorg- en Behandelcentra in Sneek, Joure en Bolsward, een Woonzorgcentrum in Koudum en Zorgwoningen in Balk, Sneek, Lemmer en Joure. Daarnaast verhuurt Plantein woningen aan senioren in een appartementencomplex in Bolsward.

Dit artikel delen

Bolsward Gezellig op de Veluwe

Bolsward is misschien wel het gezelligste dorp op de Veluwe. Jaarlijks komen er duizenden toeristen (voornamelijk uit de Randstad) om tot rust te komen op de Veluwe in Bolsward. Op deBolswardgids.nl ontdek jij de plekjes en activiteiten in de regio die jij niet gemist mag hebben. Wil jij met jouw bedrijf een bijdrage leveren aan deBolswardgids? Neem dan contact met ons op.