PCBO Bolsward (CBS De Bron) en Stichting Palludara willen samen verder

De besturen van PCBO Bolsward (CBS De Bron) en Stichting Palludara (15 basisscholen in Sneek e.o.), de MR van CBS De Bron en de GMR van Stichting Palludara hebben de intentie uitgesproken om te komen tot een bestuurlijke samengaan per 1 januari 2018.

De intentieverklaring hiertoe is door alle partijen ondertekend. De komende periode tot de zomervakantie zullen partijen onder leiding van een procesbegeleider een onderzoek doen naar de gevolgen en de meerwaarde van het samengaan van beide besturen.

 


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *