Passantenhaven op 't Oordje

Dinsdagavond werd in het stadhuis naast de plannen van het stadhuis ook een plan gepresenteerd voor ’t Oordje.

De bedoeling is om op de plek waar nu nog de tuindersvereniging zit een passantenhaven aan te leggen.

Het gaat hier dan om het gebied tussen het Kruiswater en de Workumertrekweg. Hiervoor is de gemeente in overleg met de tuindersverening, Bolswarder watersportvereniging (Bwv) en met de Marrekrite. De ingang van de passantenhaven zal aan de kant van de Workumertrekweg komen.

Hiervoor zal het boothuis van de Bwv moeten verhuizen. Deze krijgt een plek aan de zuidelijke kant van de haven. Vanaf het Kruiswater de haven betreden is nog niet mogelijk omdat de grond die daarvoor nodig is niet in het bezit is van de gemeente.Aan de andere kant van de A-7 zal, na overleg met de Marrekrite, ook een aanlegsteiger gebouwd gaan worden om Bolsward op die manier aantrekkelijker te maken voor watersport.


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *