Partijen stellen afbouw jeugdsportsubsidie ter discussie

Op een verkiezingsavond in Workum op dinsdag 11 maart is door meerdere partijen de afbouw van de jeugdsportsubsidie ter discussie gesteld.

 

Bij het onderdeel ‘sport en recreatie’ stelde GroenLinks dit onderwerp aan de orde. Peter Kranendonk: “Als wij allemaal een brandbrief van de Nederlandse Gymnastiek Unie en álle gymnastiekverenigingen krijgen, waar bij zelfs het voortbestaan van een aantal verenigingen in het geding is, dan is er wel wat aan de hand.”

Hij stelde voor, dat de nieuwe raad zo snel mogelijk gaat bekijken welke reparatie nodig is in de nieuwe subsidieregels. Hij rekent daarbij op steun, omdat bij de nota Sport en Bewegen raadsbreed zorg is uitgesproken over de positie van de gymnastiekverenigingen.

Durk Stoker van de FNP sloot zich hierbij aan en deed de suggestie om de bezuiniging op de jeugdsport ongedaan te maken door de omvang van het team ‘buurtsportcoaches’ (12 formatieplaatsen) te verminderen.

Alle partijen, behalve de huidige drie collegepartijen, spraken uit te willen meewerken aan een regeling om de jeugdsport te blijven steunen. In de nieuwe raad zal moeten blijken of dit ook kans van slagen heeft.


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *