Paard te water Twibaksdyk

Bolsward-De brandweer rukte vrijdagmiddag uit voor de melding van een paard te water.

Op geringe afstand van de kazerne bleek inderdaad dat een paard in het water stond en er niet meer zelfstandig uit kon komen. Met behulp van de brandweer lukte dit wel en kon het paard na enige tijd zich weer aansluiten bij haar soortgenoten die de gehele tijd de hulpverlening goed in de gaten hielden.

Foto:Nathanaël Andringa