Ouderraad Marne College blij met blokrooster

Het Marne college start het nieuwe schooljaar met een nieuw type rooster. Dit rooster leidt ertoe dat alle leerlingen op hetzelfde tijdstip hun lesdag beginnen en eindigen.

Ook betekent dit dat de leerlingen geen tussenuren meer hebben. De school besloot te kiezen voor dit zogenaamd blokrooster om het onderwijs, zowel voor leerlingen als docenten, gelijkmatig en eenduidig over de week te kunnen verdelen.

De ouderraad is ingenomen met dit besluit van het Marne college. Femke Boschma, voorzitter van de ouderraad: “De overgang van het continurooster op de basisschool naar het blokrooster op het voortgezet onderwijs verloopt hierdoor geleidelijker. Bovendien geeft dit rooster het hele jaar door duidelijkheid over het tijdstip waarop de schooldag eindigt. Dit maakt het plannen van huiswerk, bijbaantjes, sport en muzieklessen na schooltijd eenvoudiger. Voor kinderen die buiten Bolsward wonen is het ook plezierig, zij kunnen nu altijd samen fietsen”.

Het invoeren van een blokrooster vloeit voort uit de onderwijsvernieuwingen die het Marne college de komende jaren gaat doorvoeren. De school richt zich nadrukkelijk op een zekere flexibilisering van het onderwijs, zodat er in het programma meer ruimte is voor maatwerk en projectmatige activiteiten. Het Marne college verwacht dat dit de motivatie en het leerplezier van leerlingen gaat vergroten, omdat ze op die manier zelf meer verantwoordelijkheid gaan krijgen voor hun lesprogramma. De ouderraad van het Marne college juicht deze ontwikkelingen toe.

Het Marne college is de eerste school in de regio die met een dergelijk blokrooster gaat werken. De school staat voor onderwijs dat ‘je wereld vergroot’. Met het nieuwe blokrooster verlegt de school haar eigen grenzen. Het blokrooster geldt in het nieuwe schooljaar voor de eerste klassen en de klassen die starten in de bovenbouw. Tijdens het Open Huis op 8 februari worden ouders van groep 8 leerlingen geïnformeerd over het nieuwe blokrooster.

Dit artikel delen

Bolsward Gezellig op de Veluwe

Bolsward is misschien wel het gezelligste dorp op de Veluwe. Jaarlijks komen er duizenden toeristen (voornamelijk uit de Randstad) om tot rust te komen op de Veluwe in Bolsward. Op deBolswardgids.nl ontdek jij de plekjes en activiteiten in de regio die jij niet gemist mag hebben. Wil jij met jouw bedrijf een bijdrage leveren aan deBolswardgids? Neem dan contact met ons op.