Oproep voor nieuwe bestuursleden HNCE stichting

Het bestuur van de Hendrick Nannes – en Catrijn Epesstichting, gevestigd te Bolsward, is op zoek naar één of twee nieuwe bestuursleden.

Dit wegens beëindiging van de benoemingstermijn dan wel mogelijke verhuizing. Het vijfkoppige bestuur beheert een eeuwenoud fonds dat ten doel heeft het verlenen van financiële bijdragen aan projecten met een herkenbaar Bolswarder belang op sociaal, maatschappelijk, cultureel en sportief/recreatief gebied (bijzondere instelling van weldadigheid). Alle functies binnen het stichtingsbestuur worden vervuld op vrijwillige basis en zijn onbezoldigd; wel is er een onkostenvergoeding.

Er wordt ongeveer éénmaal per twee maanden vergaderd, meestal op de woensdagavond, in de Voogdenkamer van het voormalig Armenhuis, de Hendrick Nanneshof aan de Broerestraat 6 te Bolsward. Dit gebeurt in een prettige en constructieve sfeer. Statutair is het een vereiste dat de bestuursleden de Nederlandse nationaliteit bezitten, woonachtig zijn in Bolsward en de leeftijd van 25 jaar hebben bereikt. Betrokkenheid bij het Bolswarder maatschappelijk- en verenigingsleven is van groot belang. Enige kennis van het melkveebedrjif en het ( erf)pachtrecht strekt tot aanbeveling. In verband met de huidige samenstelling van het bestuur worden met name vrouwen opgeroepen om te reageren.

Reactie en informatie
Meer gegevens over de HNCE-stichting staan op de site www.debolswarderstichtingen.nl. Als u belangstelling heeft voor één van de binnenkort en/of in de nabije toekomst vrijkomende functies, nodigen wij u uit om uw sollicitatiebrief met motivatie en curriculum vitae vóór 1 mei aanstaande te sturen naar het e-mailadres van de secretaris.
Het voornemen is om op donderdagavond 8 juni a.s. gesprekken te voeren met de geselecteerde kandidaten. Gelieve die datum op voorhand te reserveren.

Het bestuur van de Hendrick Nannes – en Catrijn Epesstichting
Bauke Jansen, voorzitter
Mattie Post- van Gosliga, secretaris
Cees Witteveen, penningmeester
Gerrit Dijkstra, algemeen bestuurslid
Wouter Jellesma, algemeen bestuurslid

Dit artikel delen

Bolsward Gezellig op de Veluwe

Bolsward is misschien wel het gezelligste dorp op de Veluwe. Jaarlijks komen er duizenden toeristen (voornamelijk uit de Randstad) om tot rust te komen op de Veluwe in Bolsward. Op deBolswardgids.nl ontdek jij de plekjes en activiteiten in de regio die jij niet gemist mag hebben. Wil jij met jouw bedrijf een bijdrage leveren aan deBolswardgids? Neem dan contact met ons op.