Oprichting Stadsbelang Bolsward

Meteen na de jaarwisseling wordt in Bolsward de Stichting Stadsbelang Bolsward opgericht. Bolsward is één van de 6 steden in de gemeente Súdwest-Fryslân.

Een stad met een eigen karakter, bestuurlijke traditie en de daarbij horende bestuurscultuur van een kleine, zelfstandige gemeente. Maar ook: een stad die wil inspelen op de veranderingen en de dynamiek van een jonge gemeente.

Ten opzichte van de gemeente Súdwest Fryslân, andere overheden en bestuurslagen neemt Stadsbelang een eigen, onafhankelijke positie in. De kracht ligt in het draagvlak dat er is onder de Bolswarder bevolking. Verschillende maatschappelijke sectoren (sport, bedrijfsleven, cultuur, evenementen, burgers en wijkverenigingen) hebben een vertegenwoordiger benoemd in het bestuur.

Stadsbelang is voor de individuele burger, de gezinnen, de alleenstaanden, de ouderen, jongeren, geboren en getogen of wie hier ooit zijn komen wonen, zij die wegtrokken en zich nog steeds een “oliekoek” voelen…….Verenigd in allerlei organisaties en geledingen.

Voor Bolsward is de afstand naar het bestuur van de gemeente veel groter dan men gewend was. Gemeentebestuur, de raad, het ambtelijk apparaat hebben er belang bij te weten wat er leeft in de dorpen en steden. En met de burgers en hun organisaties het gesprek te voeren en oplossingen voor problemen te realiseren. Stadsbelang zal een belangrijke, volwaardige gesprekspartner voor de gemeente zijn.

Stadsbelang Bolsward zal als platform en bindende factor voor de Bolswarder samenleving fungeren. “Samen staan we sterk!” is het leidende motto als het gaat over stadsbrede zaken, zoals het zwembad, evenementen als Bolletongersdei en Oliepop.

Stadsbelang wil een luisterend oor en actieve belangenbehartiger zijn voor de stad. Geen klachtenloket, geen actiegroep en geen politieke partij.

In het voorjaar worden er 2 á 3 stadsbijeenkomsten voor alle Bolswarders waar burgers uitgenodigd worden over hun ideeën en problemen te praten: wat vinden zij belangrijk? Wat zijn mogelijke oplossingen en welke initiatieven kunnen genomen worden? Een eerste inventarisatie leidt al tot een flinke lijst met belangrijke onderwerpen.

Stadsbelang zal niet altijd als eerste zaken oppakken. Wat burgers zelf kunnen, regelen ze zelf. Wat verenigingen en maatschappelijke sectoren zelf oplossen, hoeft niet per se op de agenda van Stadsbelang. Stadsbelang laat de verantwoordelijkheden waar ze horen. Maar als het niet lukt, als het bredere belangen betreft, als iets niet opgepakt wordt, als er kansen gemist worden..

De totstandkoming van Stadsbelang is te danken aan een groep bestuurlijke oudgedienden en zwaargewichten uit de tijd dat Bolsward nog een zelfstandige gemeente was. Bas Flapper, Anton van der Weide, Harmen Grunstra, Rita Hogendoorn en Ane Norder namen de uitdaging van wethouder Maarten Offinga aan hem te helpen het “bestuurlijke vacuüm” van de stad na het wegvallen van het eigen gemeentebestuur in te vullen.

Dat bleek een stevige klus. Maar het resultaat is een enthousiaste groep met stevige ankers in de Bolswarder gemeenschap. Daniël Nauta (Cultuur), Arjen Witteveen (Evenementen), Tjipke Wielsma (wijkverenigingen), Siebren Wielinga (Sport), Douwe Boonstra (Ondernemers) met ondersteuning van Rita Hogendoorn hebben onder leiding van voorzitter Marten Hiemstra nog voor de jaarwisseling de aftrap gedaan. Binnenkort volgt daar informatie over in de media en uiteraard een eigen website.

Een speciale plek is er voor “de burger”. Stadsbelang zal een beroep doen op Bolswarders met specifieke kennis en ervaring bij allerlei onderwerpen en zo de talenten van de stad benutten.

In goede samenwerking met de contactambtenaar Jacques van de Bosch van het gemeentelijk Team Stads- en Dorps Belangen kregen de plannen vorm. Stadsbelang heeft daarmee één aanspreekpunt, de communicatielijnen zijn hierdoor kort.

Stadsbelang kan rekenen op financiële steun van de gemeente Súdwest-Fryslân, maar ook middelen zoeken voor de activiteiten in Bolsward zelf zoeken.

Dit artikel delen

Bolsward Gezellig op de Veluwe

Bolsward is misschien wel het gezelligste dorp op de Veluwe. Jaarlijks komen er duizenden toeristen (voornamelijk uit de Randstad) om tot rust te komen op de Veluwe in Bolsward. Op deBolswardgids.nl ontdek jij de plekjes en activiteiten in de regio die jij niet gemist mag hebben. Wil jij met jouw bedrijf een bijdrage leveren aan deBolswardgids? Neem dan contact met ons op.