Opnieuw financieel goed jaar Súdwest-Fryslân

 De gemeente Súdwest-Fryslân heeft financieel opnieuw een goed jaar achter de rug. De jaarrekening over 2017 laat een plus zien van €426.584.

“Dit is te danken aan het behoedzame beleid dat we hebben gevoerd”, zegt wethouder Maarten Offinga, portefeuillehouder financiën. “We hebben geld gereserveerd zodra we risico’s verwachtten en hebben bezuinigd waar dat moest. Daar zijn we nu voor beloond, met een positief jaarresultaat.” Ook de accountant is tevreden. Deze komt met een goedkeurende verklaring.

De wethouder kan ook anderszins een goed rapport laten zien. Van de 65 speerpunten die in 2017 op het programma stonden, zijn 60 uitgevoerd. Van nieuwbouw van basisscholen tot het versterken van de kennis, kunde en positie van de gebiedsteams. En van het aanjagen van woningbouwprojecten tot het inrichten van het Toeristisch Huis.

Offinga: “De vijf niet gerealiseerde speerpunten komen dit jaar tot uitvoering, zoals de bouw van De NijeRolpeal in Workum, de verzelfstandiging van tennisbanen en het op orde brengen van het sportmateriaal voor het bewegingsonderwijs.”

Súdwest-Fryslân hield in haar begroting voor 2017 rekening met een nadelig saldo van €3,8 miljoen en rapporteerde afgelopen najaar bovendien een aanvullend tekort van nog eens €0,8 miljoen. Dat de gemeente toch positief uitkwam dankt ze vooral aan de voordelen vanuit het grondbedrijf.In 2017 verkocht Súdwest-Fryslân voor €15,8 miljoen aan grond. Het grootste deel betrof kavels voor woningbouw, 230 in totaal.

Verheugend zijn de ontwikkelingen in het sociaal domein, aldus Offinga. “Samen met de zorgaanbieders en het regionale samenwerkingsverband Sociaal Domein Fryslân krijgen we steeds meer grip op bijvoorbeeld de kosten voor jeugdzorg.”

Dit artikel delen

Bolsward Gezellig op de Veluwe

Bolsward is misschien wel het gezelligste dorp op de Veluwe. Jaarlijks komen er duizenden toeristen (voornamelijk uit de Randstad) om tot rust te komen op de Veluwe in Bolsward. Op deBolswardgids.nl ontdek jij de plekjes en activiteiten in de regio die jij niet gemist mag hebben. Wil jij met jouw bedrijf een bijdrage leveren aan deBolswardgids? Neem dan contact met ons op.