Open dag Thuiszorg Zuidwest Friesland

Bolsward – In Bolsward en directe omgeving werken sinds kort drie teams van Thuiszorg Zuidwest Friesland.

In heel Súdwest-Fryslân werken nu 36 thuiszorgteams, die daarmee ook klaar zijn voor nieuwe ontwikkelingen in de zorg. Deze zelfstandige en buurtgerichte thuiszorgteams zijn verantwoordelijk voor hun eigen ‘wijk’ en organisatie. Zij bieden zorg op maat aan hun cliënten.

De teams in Bolsward maken graag kennis met u tijdens een open dag op zaterdag 20 december.
De insteek is nog steeds om mensen zo lang mogelijk op een prettige manier thuis te laten wonen. Voor verpleging en verzorging, maar ook voor begeleiding en huishoudelijke hulp kan een beroep worden gedaan op thuiszorg. De wijkverpleegkundige en het thuiszorgteam spelen daarbij een belangrijke rol. De wijkverpleegkundige stelt in samenspraak met de cliënt, de mantelzorgers, huisarts en het zorgteam een zorgplan op waarin staat welke zorg de cliënt nodig heeft en hoe dat wordt geregeld.

De wijkverpleegkundige is niet alleen het aanspreekpunt voor de cliënt, maar ook voor huisartsen, gemeente, ziekenhuis en andere instellingen die met de zorg te maken hebben. Centraal staat de persoonlijke benadering en het leveren van maatwerk. Door te werken met kleine teams heeft de cliënt te maken met een vaste, bekende groep verpleegkundigen en verzorgenden. Zij bieden maatwerk en zijn bekend met de situatie en weten wat ze moeten doen. Korte lijnen, continuïteit en kwaliteit staan hierbij voorop.
Ieder team heeft een wijkverpleegkundige als centraal aanspreekpunt. In Bolsward zijn dit Jelly Buma, Uilkje Attema en Karin Koornstra. De teams zijn 7 dagen per week en 24 uur per dag bereikbaar. Zo nodig kan de zorg nog dezelfde dag worden geboden.


Open dag 20 december 2015

De Bolswarder zorgteams van Thuiszorg Zuidwest Friesland houden zaterdag 20 december een open dag. Het kantoor aan de Jelmerstraat 4a is deze dag van 13.00 tot 15.00 uur geopend om kennis te maken met de zorgteams en hun werkzaamheden. De medewerkers staan cliënten en belangstellenden persoonlijk te woord over de veranderingen in de zorg en de mogelijkheden die Thuiszorg Zuidwest Friesland kan bieden. U bent van harte welkom.
Foto: De drie wijkverpleegkundigen in Bolsward, v.l.n.r. Karin Koornstra, Jelly Buma en Uilkje Attema

Dit artikel delen

Bolsward Gezellig op de Veluwe

Bolsward is misschien wel het gezelligste dorp op de Veluwe. Jaarlijks komen er duizenden toeristen (voornamelijk uit de Randstad) om tot rust te komen op de Veluwe in Bolsward. Op deBolswardgids.nl ontdek jij de plekjes en activiteiten in de regio die jij niet gemist mag hebben. Wil jij met jouw bedrijf een bijdrage leveren aan deBolswardgids? Neem dan contact met ons op.