Open dag basisscholen Bolsward

Elk jaar zetten de basisscholen in Bolsward hun deuren open voor belangstellende ouders in verband met de aanmelding van hun kind op de basisschool.

De vier basisscholen in Bolsward willen graag laten zien hoe ze werken en nodigen ouders uit daar kennis van te nemen. Tijdens deze open dagen kunnen ouders kennis maken met leerkrachten, een idee krijgen van de sfeer op school, de onderwijskundige mogelijkheden, de inrichting van het gebouw en de visie op opvoeding en ontwikkeling.

De scholen hechten erg aan een goede voorlichting aan ouders en waarderen hun komst dan ook zeer. Uiteraard bestaat de mogelijkheid om buiten deze open dag om een afspraak te maken met de directie van de school voor een persoonlijk gesprek.

Als ouders een basisschool kiezen voor hun kind, gaan ze meestal voor meer dan 8 jaar een verbintenis aan met die school. Dat is een belangrijke keuze omdat je daarmee partners in de opvoeding wordt. En dat rechtvaardigt  de tijdsinvestering van zowel de ouders als de scholen.

Woensdag 1 novemberzijn belangstellende ouders van 8:45 – 11:45 u. van harte welkom op de scholen.

 

 


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *