Open dag basisonderwijs Bolsward

Elk jaar zetten de basisscholen in Bolsward hun deuren open voor belangstellende ouders in verband met de aanmelding van hun kind voor het komende schooljaar.

Speciaal daarvoor wordt dinsdag 8 april een open dag georganiseerd. De vier basisscholen in Bolsward willen graag laten zien hoe ze werken en nodigen ouders uit daar kennis van te nemen.

Tijdens deze open dag kunnen ouders kennis maken met leerkrachten, een idee krijgen van de sfeer op school, de onderwijskundige mogelijkheden, de inrichting van het gebouw en de visie op opvoeding en ontwikkeling. De scholen hechten erg aan een goede voorlichting aan ouders en waarderen hun komst dan ook zeer. Uiteraard bestaat de mogelijkheid om buiten deze open dag om een afspraak te maken met de directie van de school voor een persoonlijk gesprek.

Als ouders een basisschool kiezen voor hun kind, gaan ze meestal voor meer dan 8 jaar een verbintenis aan met die school. Dat is een belangrijke keuze omdat je daarmee partners in de opvoeding wordt. En dat rechtvaardigt de tijdsinvestering van zowel de ouders als de scholen. Voor de scholen is het, in verband met de planning van het komende schooljaar van belang ongeveer te weten hoeveel nieuwe kinderen gedurende het schooljaar zullen instromen. Daarom vindt deze open dag en al in april plaats en vragen de scholen aan de ouders hun keuze, liefst voor de zomervakantie aan de school kenbaar te maken. Voor sommige ouders is dat even schrikken omdat hun kind op het moment van schoolkeuze nog maar 2 jaar is maar toch komend schooljaar 4 jaar wordt. Natuurlijk hebben deze ouders tijd genoeg om hun keuze te bepalen maar het nadenken over de keuze is daarmee begonnen. En de scholen helpen door informatie aan te bieden bij dat nadenken over die keuze!


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *