Opbrengst collecte Nationaal MS Fonds

Vorige week was de collecteweek voor het Nationaal MS Fonds, ook in Bolsward liepen de vrijwilligers door het gure weer langs de deuren

Coördinator Marianne Eerdmans laat weten dat in Bolsward €1.859,61 is opgehaald. Alle gulle gevers worden hartelijk bedankt voor hun bijdrage. Maar ook wil Eerdmans ale vrijwilligers bedanken:”Zonder hen was het allemaal niet mogelijk geweest”.