Op 6 oktober ‘Polityk op ‘e Dyk’ tijdens Bolletongersdei in Bolsward

‘Polityk op ‘e Dyk’ wordt twee keer per jaar in de gemeente Súdwest-Fryslân gehouden.

In het voorjaar zijn de raadsleden tijdens de jaarmarkt actief in Sneek en in het najaar gaan zij in Bolsward de straat op. Uit voorgaande jaren is gebleken dat veel inwoners van de gemeente Súdwest-Fryslân gebruik maakten van deze gelegenheid om met raadsleden een gesprek aan te gaan. Dat is precies waar het in ‘Polityk op ‘e Dyk’ om gaat en ook de gemeenteraad stelt dit persoonlijk contact bijzonder op prijs.

Tijdens Bolletongersdei in Bolsward op 6 oktober a.s. zullen leden van de gemeenteraad zich weer met een eigen kraam presenteren. De kraam van de gemeenteraad is van 9.00 tot 15.00 uur te vinden voor het stadhuis van Bolsward. De raadsleden die aan ‘Polityk op ‘e Dyk’ deelnemen zijn herkenbaar aan hun paarse jasjes. De raadsleden dragen bovendien een badge waar niet alleen hun naam, maar ook hun politieke partij op staat. De kleur paars, waarmee de raad van Súdwest-Fryslân goed herkenbaar is, is afgeleid van de paarse stoelen in de raadszaal in IJlst.


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *