Ook gemeenteraad kiest voor lijnopstelling windmolens

Zoals verwacht heeft de gemeenteraad van Súdwest-Fryslân zich achter het standpunt van het college geschaard met betrekking tot de windmolenplannen.

Wethouder Akkerman kreeg van bijna alle partijen bijval voor  het plaatsen van de windmolens in een lijnopstelling langs of op de Afsluitdijk. En dan maximaal 2 rijen en maximaal 316 MW. Daarnaast wil Akkerman nog steeds dat de Provinciale Staten de regie in handen neemt met betrekking tot de plannen en het onderzoek naar de windmolenplannen rondom de Afsluitdijk.

Woensdag vindt er bestuurlijk overleg plaats waarin deze plannen worden besproken, daarna is de definitieve beslissing aan minister Kamp van economische zaken