Ook Bolswarder leraren vragen steun voor echte investeringen

Bolsward – Elk kind verdient goed onderwijs. En daarom moet het nieuwe kabinet fors investeren. Via www.pofront.nl/petitie vragen leraren, schoolbesturen en onderwijsbonden steun van iedereen die het belang van onderwijs onderschrijft, want het is 5 voor 12 in het basisonderwijs.

Nederland stevent af op een enorm lerarentekort. Om hun eis kracht bij te zetten beginnen op 27 juni alle scholen in Nederland een uur later en wordt de petitie aangeboden aan Mark Rutte tijdens een grote manifestatie in Den Haag. In Bolsward doen onder andere De Bron, De Opbouw en St Maarten mee aan deze actie.

Het ministerie van Onderwijs berekent een tekort van 10.000 leraren in 2025; dat duurt niet eens meer acht jaar. Kwaliteit van onderwijs bestaat alleen als je genoeg goede leraren hebt. Er dreigt nu echter een ernstig tekort doordat huidige leraren stoppen vanwege hoge werkdruk of beter salaris in het voortgezet onderwijs, en doordat te weinig nieuwe leerkrachten zich aanmelden voor het primair onderwijs om dezelfde redenen.

De gevolgen van het komende lerarentekort zullen in de eerste plaats merkbaar zijn voor duizenden kinderen en hun ouders. Op de lange termijn heeft het effect op iedereen, want onderwijs is het fundament van een samenleving.

De huidige leerkrachten proberen met man en macht goed onderwijs te leveren voor de kinderen, maar deze situatie is niet langer vol te houden.

Manifest

Bijna 42.000 leraren hebben zich de afgelopen drie maanden verenigd in POinActie. Samen met werkgevers en vakbonden maken zij zich hard voor goed onderwijs. Nu en in de toekomst. In een Manifest dat op 18 april is aangeboden aan de Tweede Kamer klinkt de oproep aan de politieke partijen om écht te investeren in het onderwijs.

Niet eerder werd de roep om fundamentele en structurele maatregelen zó breed gedragen. Het is menens en Den Haag zal moeten luisteren. Inzet is verlaging van werkdruk en een eerlijke beloning voor leerkrachten.

Om dit te kunnen bewerkstelligen zal in het regeerakkoord rekening moeten worden gehouden met de volgende punten: verbetering van de groepsgrootte in combinatie met de zorgzwaarte; voldoende handen in de klas en school; minder administratieve last voor de leerkrachten; gelijke salarissen in PO en VO (tweedegraads).

Maatschappelijke steun

Om het geluid ook vanuit Fryslân hard en duidelijk te laten klinken, treden vier Friese leerkrachten op als regiocoördinatoren. Voor zover nodig mobiliseren zij hun collega’s, schoolbesturen, ouders en alle inwoners van de provincie die vinden dat het elk kind goed onderwijs verdient.

 

Dit artikel delen

Bolsward Gezellig op de Veluwe

Bolsward is misschien wel het gezelligste dorp op de Veluwe. Jaarlijks komen er duizenden toeristen (voornamelijk uit de Randstad) om tot rust te komen op de Veluwe in Bolsward. Op deBolswardgids.nl ontdek jij de plekjes en activiteiten in de regio die jij niet gemist mag hebben. Wil jij met jouw bedrijf een bijdrage leveren aan deBolswardgids? Neem dan contact met ons op.