Ontbijttassen voor Sneker schoolkinderen

SNEEK – Kinderen van de Thomas van Aquinoschool in Sneek krijgen vijf dagen per week een gezond ontbijt van de gemeente Súdwest-Fryslân. De gemeenteraad kwam met het voorstel voor een schoolontbijt omdat dit een positief effect heeft op de gezondheid en leerprestaties van kinderen.

De gemeente financiert het project, coördinatie en organisatie is uitbesteed aan het Rode Kruis. Het Rode Kruis deelt op school ontbijttassen uit en hoopt hiermee de ontbijtgewoontes te verbeteren en de kansen op een gezonde en goede toekomst te vergroten. Immers: ‘een goed begin is het halve werk!’ Het gaat in eerste instantie om een proef van zes maanden.

De gemeente wil dat kinderen gezond kunnen opgroeien, zo valt in het coalitieakkoord te lezen. Wethouder Marianne Poelman: “We zetten de komende tijd breed in op het thema ‘gezondheid’. Een goede start van de dag is niet alleen gezond, maar ook een voedingsbodem voor betere leerprestaties. Daar dragen wij graag een steentje aan bij.”

Een goede start voor kinderen

De onderwerpen armoede en gezondheid hebben veel met elkaar te maken. Bij sommige gezinnen ontbreekt het aan tijd, energie, kennis of geld om gezonde keuzes te maken. Dit komt de schoolprestaties van de kinderen niet ten goede. Uit onderzoek blijkt dat kinderen die wel ontbijt eten, het beter doen op school.

Ook ontbijttassen voor de Johannes Postschool

Het Rode Kruis is enthousiast over het initiatief en heeft de pilot met eigen fondsenwerving uitgebreid. Kinderen van de Johannes Postschool in Sneek, die onder de armoedegrens leven, kunnen ook een ontbijttas krijgen. Die tassen worden zeven dagen per week uitgedeeld in een wijkcentrum. Bij de Thomas van Aquinoschool gaat het om alle kinderen gedurende de vijf dagen in de week dat ze naar school gaan.

Gezinnen verder helpen

Het Rode Kruis heeft goede ervaringen met vergelijkbare projecten in het land en is om die reden betrokken voor de coördinatie en organisatie. De gedachte is dat de kinderen niet alleen een gezond ontbijt krijgen, maar dat er ook voorlichting plaatsvindt over (de waarde van) goed ontbijten. Bovendien wordt er laagdrempelig contact gelegd met de ouders. Indien nodig worden zij verwezen naar hulpverlening.

Het uiteindelijke doel is dat ouders na een periode van zes maanden, met hulp van het Rode Kruis, Sociaal Collectief en/of andere hulpverleners, zelfstandig verder kunnen en hun kinderen dagelijks, mét een gezond ontbijt achter de kiezen, naar school laten gaan.

Bron: gemeente Súdwest-Fryslân

Dit artikel delen

Bolsward Gezellig op de Veluwe

Bolsward is misschien wel het gezelligste dorp op de Veluwe. Jaarlijks komen er duizenden toeristen (voornamelijk uit de Randstad) om tot rust te komen op de Veluwe in Bolsward. Op deBolswardgids.nl ontdek jij de plekjes en activiteiten in de regio die jij niet gemist mag hebben. Wil jij met jouw bedrijf een bijdrage leveren aan deBolswardgids? Neem dan contact met ons op.