Onderzoek naar leefbaarheid en veiligheid in Súdwest-Fryslân

Hoe veilig voelt u zich in uw buurt? Hoe leefbaar vindt u uw woonomgeving? Dit zijn enkele vragen die in het veiligheid- en leefbaarheidsonderzoek worden gesteld.

 

De inwoners van Súdwest-Fryslân kunnen hierover hun mening geven. Maar de gemeente heeft ook over andere belangrijke onderwerpen vragen die zij aan haar inwoners wil voorleggen. Daarom worden in het onderzoek bijvoorbeeld ook vragen gesteld over het gebruik van voorzieningen en over mantelzorg en vrijwilligerswerk.

Deze week ontvangen 24.080 inwoners van Súdwest-Fryslân een brief van de gemeente waarin hen wordt gevraagd om mee te werken aan dit onderzoek. Er wordt grote steekproef gedaan en daarom levert het onderzoek straks betrouwbare uitkomsten op voor de kernen binnen de gemeente, en binnen Sneek en Bolsward zelfs voor de wijken. Bureau Companen uit Arnhem voert het onderzoek uit.

De gemeente gebruikt de resultaten van het onderzoek om haar beleid beter af te stemmen op de meningen en wensen van de inwoners. De uitkomsten van het onderzoek zijn rond de zomer bekend en worden op de website van de gemeente geplaatst.

De gemeente vindt het heel belangrijk dat de mensen die worden uitgenodigd voor het onderzoek, de enquête invullen. Hoe hoger de deelname aan het onderzoek, hoe beter het beeld is van de ervaringen en beleving van de inwoners van Súdwest-Fryslân over de genoemde onderwerpen.

Voor vragen over het onderzoek kunt u contact opnemen met mw. I. Burrie van de Gemeente Súdwest-Fryslân op het algemeen telefoonnummer (0515) 48 90 00 of via


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *