Ondertekening Collectief Contract Beveiliging

De partijen Vereniging Parkmanagement Bolsward en beveiligingsbedrijf G4S hebben een overeenkomst gesloten waarbij G4S ‘s avonds en ‘s nachts surveilleert in Bolsward.

Beide partijen hebben na de overname van Schaaf door G4S gedurende de zomerperiode onderhandeld over de inhoud van het contract. G4S surveilleert voor een groot deel van de avond en nacht in Bolsward. Onder de structurele organisatie van het Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen hanteert de Vereniging Parkmanagement Bolsward al jaren als belangrijkste speerpunt de beveiliging van de bedrijventerreinen. Veel ondernemers hebben zich bij het collectief aangesloten.

Hierdoor heeft de Vereniging Parkmanagement Bolsward kunnen bewerkstelligen dat inbraak en vandalisme op met name de bedrijventerreinen in Bolsward tot een minimum is en wordt beperkt. Met de komende hercertificering van het KVO-B in december en de ondertekening van het nieuwe contract met G4S kan de ingezette koers voor een optimale veiligheid in Bolsward de komende jaren worden voortgezet.