Ondersteuning voor ouders in Súdwest-Fryslân

 

Gemeente Súdwest-Fryslân wil dat kinderen zich zo goed mogelijk ontwikkelen. Daarom start Súdwest-Fryslân met twee programma’s, waarbij vrijwilligers ondersteuning bieden aan ouders.  Het gaat om de programma’s Meeleefgezinnen en Homestart.

‘Als ouders in een vroeg stadium steun krijgen, kan dit problemen voorkomen. Een meeleefgezin kan de ouders steun bieden met opvang van het kind. Homestart biedt ouders praktische steun. Met de inzet van deze programma’s willen we voorkomen dat kinderen later zelf problemen krijgen’, aldus wethouder Stella van Gent.

Meeleefgezinnen

Meeleefgezinnen bieden opvang aan een jong kind in de leeftijd van 0 tot 5 jaar, waarvan de ouders psychische problemen hebben. De opvang is op vaste tijden en in goed overleg met de ouders. De opvang is voor een langere periode. Met de opvang ontlasten meeleefgezinnen de ouders, zodat zij op krachten kunnen komen. Zo zijn de ouders beter in staat om met plezier zelf voor hun kind te zorgen. Meeleefgezinnen dragen ertoe bij dat kinderen thuis kunnen blijven wonen en dat de band tussen kinderen en ouders goed blijft. Dat biedt kinderen betere toekomstkansen. StichtingMeeleefGezin gaat de komende tijd op zoek naar meeleefgezinnen in Súdwest-Fryslân.

HomeStart

Homestart biedt gerichte steun en contact voor jonge gezinnen. Homestart is voor gezinnen die in elk geval één kind van 6 jaar of jonger hebben. Ervaren en getrainde vrijwilligers kunnen ondersteuning, praktische hulp en vriendschappelijk contact aan ouders bieden. De ondersteuning is gemiddeld 2,5 uren per week gedurende een jaar. Door Homestart in te zetten, wordt geprobeerd om te voorkomen dat alledaagse problemen uitgroeien tot ernstige en langdurige problemen. Ook moet dit het zelfvertrouwen van ouders te vergroten en de sociale relaties van ouders versterken. De vrijwilligers moedigen de gezinnen ook aan om efficiënt gebruik te maken van beschikbare diensten, voorzieningen en regelingen. Het programma Homestart wordt uitgevoerd door Humanitas.

Beide programma’s richten zich op het versterken van ouders door hen te ondersteunen. Meeleefgezinnen is langdurig en intensiever en richt zich meer op de ontwikkeling van het kind. Homestart ondersteunt ouders door vraaggericht te werken.

Dit artikel delen

Bolsward Gezellig op de Veluwe

Bolsward is misschien wel het gezelligste dorp op de Veluwe. Jaarlijks komen er duizenden toeristen (voornamelijk uit de Randstad) om tot rust te komen op de Veluwe in Bolsward. Op deBolswardgids.nl ontdek jij de plekjes en activiteiten in de regio die jij niet gemist mag hebben. Wil jij met jouw bedrijf een bijdrage leveren aan deBolswardgids? Neem dan contact met ons op.