Ondernemersfonds voor en door ondernemers

Bolsward – In Súdwest-Fryslân wordt gedurende het jaar een groot scala aan activiteiten georganiseerd. Vaak gratis toegankelijk en voor bewoners en toeristen een erg leuke aanvulling van het woon- of verblijfklimaat. Wie zorgt voor de financiering van dit soort festivals, braderieën, de sinterklaasintocht en promotiedagen? Niet de gemeente of de bezoeker. In de meeste gevallen de ondernemers en bedrijven.

Doordat niet alle ondernemers gebonden zijn aan een vereniging komt het in de praktijk neer op een paar brede schouders die de kosten op zich nemen. Dat is geen toekomstbestendige situatie. Om de financiële slagkracht te verzekeren voor de toekomst is het idee is ontstaan om een gemeentebreed ondernemersfonds op te richten. Betaald door ondernemers en uit te keren ten bate van de ondernemers. Omdat andere succesvolle ondernemersfondsen prima werken, (Leiden, Leeuwarden), heeft de Ondernemersfederatie Súdwest-Fryslân het initiatief genomen tot een onderzoek naar de oprichting van een eigen ondernemersfonds.

Wie betaalt?

Een ondernemersfonds wordt gevoed via een verhoging van de OZB voor niet-woningen. De opbrengst van die verhoging vloeit één-op-één terug in de kas van de op te richten Stichting Ondernemersfonds SWF. De woonkernen én werk- en winkelgebieden krijgen mogelijk allemaal een eigen ‘trekkingsrecht’ op het fonds ter grootte van hun eigen inleg, zodat een optimale betrokkenheid en zeggenschap van alle ondernemers gegarandeerd is. Het vaststellen van gebieden gaat vanzelfsprekend in overleg met de betrokken ondernemers.

Doordat iedere onderneming meebetaalt via de OZB-heffing heeft ook iedere onderneming zeggenschap over de bestedingen van het fonds. Het fonds biedt de ook mogelijkheid tot financiering van gemeenschappelijke voorzieningen voor ondernemers in de gemeente.

Met zo’n fonds zijn de ondernemers in staat om een goede financiële grondslag te leggen voor de behartiging van hun gemeenschappelijke belangen. Een fonds is een goed instrument om organisatiekracht en uitvoeringskracht van het bedrijfsleven te versterken. Goede samenwerking is des te belangrijker omdat de KvK verdwenen is en de gemeenten zich steeds verder terug trekken op hun wettelijke verplichtingen.

Informeren

De Stichting Ondernemers Sûdwest-Fryslân doet op dit moment een onderzoek naar de mogelijke inrichting van een ondernemersfonds. Uit het bestuur van de ondernemersfederatie is een kerngroep gevormd, die het onderzoek begeleid. De eerste consultatieronde onder de ondernemersverenigingen is inmiddels achter de rug. Het is nu tijd om ook de leden, het achterland en de niet georganiseerde bedrijven uit de regio’s hierbij te betrekken.

Hiervoor wordt een bijeenkomst georganiseerd op:

11 maart 2015, Tijd: 20:00 uur, Locatie: De Groene Weide, Bolsward.

Informatie over het ondernemersfonds kunt u vinden op http://www.ondernemersfondsswf.nl

Ga op de site naar agenda om u aan te melden voor deelname aan deze avond.

Dit artikel delen

Bolsward Gezellig op de Veluwe

Bolsward is misschien wel het gezelligste dorp op de Veluwe. Jaarlijks komen er duizenden toeristen (voornamelijk uit de Randstad) om tot rust te komen op de Veluwe in Bolsward. Op deBolswardgids.nl ontdek jij de plekjes en activiteiten in de regio die jij niet gemist mag hebben. Wil jij met jouw bedrijf een bijdrage leveren aan deBolswardgids? Neem dan contact met ons op.