Ondernemersfonds swf brengt nepnieuws

Dit is een reactie op het nepnieuws van het ondernemersfonds swf.

Het fondsbestuur komt met onjuiste feiten en cijfers om maar een zo rooskleurig mogelijk beeld te vormen. De werkelijkheid is wel anders. Van het totale budget ( ruim € 1.000.000 ) is ca. 45 % voor deelnemende kernen. Let wel: In enkele deelnemende kernen is de meerderheid van de ondernemers tegen. De resterende 55% wordt gevormd door kernen met retributie, agrariërs en niet-deelnemers.

Het beoogde draagvlak ( 70%) is na 2 jaar ver te zoeken. De enige aanwas van het fonds wordt verkregen door dorpsbelangen in kleine dorpen te benaderen, zonder overleg met de betrokken ondernemers. In een enkel geval wordt een duidelijk “nee” van een ondernemer genegeerd en vertaald tot deelname. Ook dit heet “van, voor en door ondernemers”.
Dit gebeurd in kleine kernen. Vreemd want onlangs beweerde de voorzitter van het ondernemersfonds nog dat 42 kleine kernen eigenlijk helemaal niet ter zake doen.
Voor deelname aan het fonds worden spelregels overtreden en is alles geoorloofd, terwijl retributieaanvragen stelselmatig geweigerd worden.

Het fondsbestuur dreigt met herverdeling van de niet opgevraagde gelden, wanneer een kern blijft weigeren om lid te worden. Als blijkt dat het fonds na 3 jaar geen toekomst heeft gaan deze gelden naar de deelnemende kernen. Dit riekt naar diefstal…
Gezien het geringe draagvlak kan de gemeenteraad van swf nooit een verlenging geven aan het ondernemersfonds in de huidige vorm. Het moet op vrijwillige basis per postcodegebied/kern. Wie mee wil doen betaald, de rest niet meer.

Om nog meer onrust te voorkomen moet het fondsbestuur zich realiseren dat ondernemend swf dit niet langer wil en een ondernemersfonds niet gaat werken in een plattelands gemeente. Een echte “mienskip” heeft geen ondernemersfonds nodig.

Epke Bootsma


3 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *