Ondernemersfonds Súdwest-Fryslân komt dichterbij

Op dinsdag 17 november heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente
Súdwest-Fryslân ingestemd met het voorstel van de Ondernemersfederatie Súdwest-Fryslân voor de oprichting van een gemeentebreed ondernemersfonds.

Als ook de gemeenteraad akkoord gaat op 17 december, komt het fonds er met ingang van 1 januari 2016 voor een periode van drie jaar. De ondernemersfederatie is ervan overtuigd dat bundeling van de krachten de regio versterkt en het ondernemersklimaat en de onderlinge samenwerking tussen ondernemers in Súdwest-Fryslân een impuls zal geven.

Het ondernemersfonds is van, voor en door álle ondernemers van Súdwest-Fryslân. Met de opbrengsten van het nieuwe ondernemersfonds kunnen ondernemers in Súdwest-Fryslân samen goede plannen ontwikkelen en uitvoeren. Plannen die zorgen voor economische versterking van de regio. Per gebied kan het ingelegde geld worden besteed aan gemeenschappelijke doelen die economisch van belang zijn. Het gaat bij het fonds om onderlinge samenwerking tussen alle ondernemers; groot en klein, in en buiten de steden, kernen en bedrijventerreinen.

Het nieuwe ondernemersfonds wordt gevoed door een opslag op het OZB tarief voor niet-woningen. De gemeenteraad neemt op 17 december het definitieve besluit over het voorstel om te komen tot een gemeentebreed ondernemersfonds Súdwest-Fryslân.