Ondernemersfonds pleegt geen diefstal

Vorige week plaatsten wij een ingezonden brief over de vermeende diefstal door het Ondernemersfonds, ingestuurd door Gemeente Belangen.

Volgens Jacques Hoogenboom, fondsmanager van het ondernemersfonds klopt het verhaal van de ingezonden brief niet en heeft de ondernemer om wie het zou gaan zijn geld via de retributieregeling alweer terug gekregen. De retributieregeling was volgens Hoogenboom al voorzien nog voordat de besluitvorming plaatsvond en werd later aangescherpt in de gemeenteraad middels een amendement van het CDA. Saillant detail is dat Gemeentebelangen (GB) vóór instelling van het ondernemersfonds heeft gestemd.

Het Ondernemersfonds maakt in de gemeente Súdwest-Fryslân een einde aan de zogeheten ‘freeriders’, mensen die wel profiteren van gezamenlijke faciliteiten maar er niet aan meebetalen. Het Ondernemersfonds Súdwest Fryslân is opgericht op initiatief van Stichting Ondernemers Súdwest Fryslan.

Het fonds wil de ondernemers in staat stellen om zowel in de eigen kern als regionaal gezamenlijk collectieve investeringen te doen en activiteiten te organiseren. Iedere kern heeft zelf de beschikking over de door die kern ingelegde gelden. Daarnaast levert het fonds een bijdrage aan de organisatiegraad en de verbinding tussen de verschillende sectoren.

Het fonds wordt gevoed door een subsidie van de gemeente. De gemeente heeft de gelden verkregen door middel van een opslag op de OZB niet-woningen die alle bedrijven en organisaties via OZB-aanslag moeten afdragen.

De hoogte voor OZB niet-woningen is in Súdwest Fryslan per 1 januari 2016 met 60 euro per 100.000 euro WOZ verhoogd t.b.v. het ondernemersfonds.

6% inhouding voor instandhouding
Bij kernen die gebruik maken van de mogelijkheden van het ondernemersfonds zal een inhouding van 6% worden gedaan t.b.v. de kosten die voor het fonds worden gemaakt.  Ondernemers in de trekkingsgebieden die daartoe bij democratische meerderheid besluiten zullen 100% retributie ontvangen, zonder inhouding van kosten.

Van de totale inleg van ongeveer 1 miljoen is 20% afkomstig van de agrarische sector. Deze heeft, conform landelijk beleid, automatisch aanspraak op retributie. De kernen die aangegeven hebben gebruik te willen maken van de retributieregeling beslaan ook ongeveer 20% van de ingelegde gelden. De overige 60% is naar rato van inbreng beschikbaar gemaakt voor de kernen wie wel gekozen hebben voor gebruikmaking van het ondernemersfonds, te weten: Makkum, Bolsward, Sneek, Heeg, Goenga, Oppenhuizen, Uitwellingerga, Schettens, Longerhouw, Idsegahuizum en Tjalhuizum.

Dit artikel delen

Bolsward Gezellig op de Veluwe

Bolsward is misschien wel het gezelligste dorp op de Veluwe. Jaarlijks komen er duizenden toeristen (voornamelijk uit de Randstad) om tot rust te komen op de Veluwe in Bolsward. Op deBolswardgids.nl ontdek jij de plekjes en activiteiten in de regio die jij niet gemist mag hebben. Wil jij met jouw bedrijf een bijdrage leveren aan deBolswardgids? Neem dan contact met ons op.