Omleiding door afsluiting Bunders en de Dammen

Vanaf dinsdag 7 april t/m   17 april 2015 is de Bunders en de Dammen in Bolsward afgesloten voor al het doorgaande verkeer. 

De omleiding is noodzakelijk vanwege hhet aansluiten van het riool op de nieuw gebouwde Timm woningen en het herstraten van de wegen.  De omleidingsroute wordt aangegeven op gele borden. Verder worden er vooraankondigingsborden geplaatst.