Nomineer een boom!

De gemeente Súdwest-Fryslân wil dit jaar alle waardevolle bomen binnen de gemeente in kaart brengen in een zogeheten bomenregister.

De gemeente roept hierbij de hulp in van haar inwoners. Via de gemeentelijke website kunnen inwoners bomen nomineren voor een plek in het bomenregister. Het gaat hierbij om bomen in de voormalige gemeenten Bolsward, Wûnseradiel en Nijefurd. (In de overige gebieden zijn de bomen en lanen nog niet zo lang geleden al in kaart gebracht).

De aanleiding voor deze inventarisatie is vereenvoudigen van het kapbeleid per 1 januari 2013. Doelstelling hiervan is om de inwoners minder te belasten met onnodige regelgeving en legeskosten, zonder dat dit ten koste gaat van de waardevolle bomen binnen de gemeente.

Bomen zijn onmisbaar

Voor een prettig klimaat om in te wonen, te recreëren en te werken zijn bomen onmisbaar. Ze zorgen voor de identiteit van het landschap en de woonomgeving. Voor de belevingswaarde, maar ook voor de natuur- en milieuwaarden zijn bomen van wezenlijk belang. Daarnaast worden bomen vaak ouder dan wij, waardoor een boom belangrijk kan zijn voor meerdere generaties. Zelfs zo belangrijk dat door de aanwezigheid van bomen een stukje cultuurhistorie zichtbaar blijft voor het nageslacht.

Vereenvoudiging van het kapbeleid

Toch heeft de gemeente Súdwest-Fryslân ervoor gekozen de regels voor het kappen van bomen te versoepelen. De gemeente wil het voor de eigenaren van bomen namelijk mogelijk maken om zoveel mogelijk zelf te bepalen of een boom wel of niet gekapt mag worden. Aan de hand van een bomenregister waarin alle beschermingswaardige bomen zijn opgenomen kan een ieder zelf bepalen of zijn / haar boom gekapt mag worden. Komt de boom namelijk niet op de lijst voor, dan kunnen particulieren zelf de afweging maken of ze de boom kappen.

Bomenregister

In het bomenregister zijn alle bomen opgenomen die over dermate unieke waarden beschikken dat ze extra bescherming verdienen. Deze bomen mogen niet gekapt worden. Alleen door een vergunning aan te vragen bij het college kunnen deze bomen bij hoge uitzondering worden gerooid. Deze vergunning kan bijvoorbeeld verleend worden bij veiligheidsrisico’s of andere zwaarwegende belangen. Voor alle overige bomen is de gemeente overtuigd dat een ieder zelf het belang van bomen inziet en daarmee een serieuze afweging kan maken over het behoud daarvan. Bomen zijn immers zeer functioneel, en voor het perceel en de bebouwing vanwege de uitstraling die ze eraan geven vaak enorm waardevermeerderend. Het bomenregister wordt geplaatst op de gemeentelijke site.

Dit artikel delen

Bolsward Gezellig op de Veluwe

Bolsward is misschien wel het gezelligste dorp op de Veluwe. Jaarlijks komen er duizenden toeristen (voornamelijk uit de Randstad) om tot rust te komen op de Veluwe in Bolsward. Op deBolswardgids.nl ontdek jij de plekjes en activiteiten in de regio die jij niet gemist mag hebben. Wil jij met jouw bedrijf een bijdrage leveren aan deBolswardgids? Neem dan contact met ons op.