Nieuwe Stichting voor Samenlevingsopbouw  in Súdwest-Fryslân.

Vanaf 1 januari 2018 is de Stichting Sociaal Collectief verantwoordelijk voor het samenlevingsopbouwwerk in de gemeente Súdwest-Fryslân.

In Súdwest-Fryslân zijn veel actieve inwoners, organisaties en netwerken die zich inzetten voor hun stad, buurt of dorp. Vrijwilligersorganisaties en verenigingen spelen hierbij een grote rol.  Als dergelijke initiatieven meer zichtbaar en nog beter toegankelijk worden kunnen er meer inwoners van profiteren. Hierdoor kunnen inwoners (blijven) deelnemen aan de samenleving,  zo lang mogelijk zelfstandig functioneren en blijft hun woonomgeving levendig en leefbaar.

Voor deze taak is de nieuwe stichting opgericht. De sociaal werkers van Stichting Sociaal Collectief  zorgen voor het ondersteunen en versterken van bestaande initiatieven en projecten en brengen daarbij goed in kaart wat er aanwezig is en wat er nodig is aan zorg en hulp.

De stichting zal bestaan uit een team van 8 sociaal werkers en richt zich bij de start vooral op het ondersteunen van de bestaande vrijwilligersprojecten zoals de Papierwinkel, de Stipepunten en andere initiatieven in de gemeente waarbij vrijwilligers actief zijn.

Inwoners die initiatieven hebben op het gebied van informatie, informele hulp, ontmoeting of welzijn kunnen terecht bij de stichting voor ondersteuning en advies.

De sociaal werkers van Stichting Sociaal Collectief werken vanuit Bolsward, Sneek-noord en Sneek-zuid en bedienen alle dorpen en kernen in het buitengebied. Ze zijn in de buurt als er vraag is, maar proberen die vraag ook voor te zijn.

Het Sociaal Collectief werkt samen met de gebiedsteams en is opgezet om de samenhang in buurten, wijken en dorpen te versterken en bewoners met elkaar in verbinding te brengen.

 

Voor meer informatie  over de stichting kunt u kijken op de website van Stichting Sociaal Collectief.

https://www.stichtingsociaalcollectief.nl/  of mailen naar


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *