Nieuwe opvanglocatie Súdwest-Fryslân in IJlst

IJlst is in beeld om een nieuwe tijdelijke opvanglocaties voor Oekraïense vluchtelingen te starten. Het gaat om het leegstaande gedeelte van woonzorgcentrum Nij Ylostins. De tijdelijke noodopvang zal de nieuwbouwplannen niet in de weg staan.

Dit betekent dat de voorbereidingen kunnen beginnen om de locatie klaar te maken voor ontvangst. Op dit moment is nog niet duidelijk wanneer de eerste vluchtelingen arriveren. In totaal is er voor maximaal 80 personen plek.

De gemeente is niet alleen verantwoordelijk voor de realisatie van de opvang, maar ook voor de organisatie van de eerste levensbehoeften zoals bijvoorbeeld zorg, medische hulp en onderwijs. Voorafgaand aan het besluit zijn de bewoners van Nij Ylostins betrokken. Direct omwonenden zijn inmiddels geïnformeerd met een brief. Brede communicatie in IJlst vindt komende week plaats.

‘Wat moai dat de belutsenens sa grut is. De mienskip kaam sels mei dizze lokaasje, dêr bin ik grutsk op,’ aldus burgemeester Jannewietske de Vries. ‘Súdwest-Fryslân kin dit drage. Mei-inoar sette wy de skouders derûnder.’

Eerder maakte Súdwest-Fryslân al bekend De Galamadammen in Koudum en het Amicitiahotel in Sneek in te zetten als gemeentelijke opvanglocaties. Hier worden momenteel respectievelijk ca. 150 en 100 vluchtelingen opgevangen. Het college van b&w besloot ook in te stemmen met het nader onderzoeken van Hotel De Wymerts in Workum als mogelijke tijdelijke gemeentelijke opvanglocatie. Hier gaat het om circa 70 plekken.

Het melden van een opvanglocatie of het aanbieden van andere hulp kan via deze website. Check deze Oekraïne-pagina ook voor meer informatie over de opvang van vluchtelingen in onze gemeente.

Bron: gemeente Súdwest-Fryslân

Dit artikel delen

Bolsward Gezellig op de Veluwe

Bolsward is misschien wel het gezelligste dorp op de Veluwe. Jaarlijks komen er duizenden toeristen (voornamelijk uit de Randstad) om tot rust te komen op de Veluwe in Bolsward. Op deBolswardgids.nl ontdek jij de plekjes en activiteiten in de regio die jij niet gemist mag hebben. Wil jij met jouw bedrijf een bijdrage leveren aan deBolswardgids? Neem dan contact met ons op.