Nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd

Op de eerste werkdag van 2018 kwam de nieuwe gemeenteraad van Súdwest-Fryslân bijeen en werden de gemeenteraadsleden geïnstalleerd.

Ook waarnemend burgemeester Magda Berndsen werd geïnstalleerd als waarnemend burgemeester van de gemeente. In haar nieuwjaarstoespraak verwelkomde de burgemeester de nieuwe inwoners van de gemeente. De oud-inwoners van de Littenseradiel die vanaf nu bij Súdwest-Fryslân horen. Het gaat om vijfduizend nieuwe inwoners uit vijftien dorpen. Hiermee bestaat de gemeente nu uit 89 kernen en ruim 89.000 inwoners.

Volgens Berndsen is het een gemeente in balans. Met de helft van de inwoners in de twee grote kernen Sneek en Bolsward. De andere helft op het platteland en de andere kernen. Allemaal met hun eigen karakter en identiteit. “Stavoren is geen Arum, Wommels heeft andere ideeën dan Heeg, in Sneek ligt de focus op andere zaken dan in Bolsward. En dat is heel gewoon in dit veelzijdige, markante stuk Nederland. De grootste gemeente van het land. Een combinatie van historische steden en dorpen, het water en een weids cultuurlandschap zorgt voor een klimaat waarin velen zich thuis voelen: inwoners, ondernemers en gasten”: Aldus Berndsen .

Súdwest-Fryslân gaat inmiddels het achtste jaar in en wil in 2018 verder bouwen. Berndsen :”Samen met de inwoners en ondernemers. De Ontwikkelagenda is een krachtig instrument om nieuwe ontwikkelingen aan te jagen en te initiëren. En het succesvolle Kernenbeleid is en blijft ons visitekaartje in het hele land”.

Súdwest-Fryslan wil de wens van de mienskip centraal stellen in de wijk- en dorpsgerichte aanpak. “De kracht van de samenleving is groot. Aan ons de taak om het met z’n allen zo goed mogelijk vorm te geven:”Aldus Berndsen

Berndsen ziet het als een mooie uitdaging om de komende periode aan de slag te gaan om in de gemeente een constructieve manier van samenwerking op alle niveaus te stimuleren. “Alleen dan kunnen we de goede lijnen die in de eerste jaren zijn uitgezet continueren. En beter nog nieuwe kansen te grijpen, mooie initiatieven te stimuleren en samen een mooi hoofdstuk toe te voegen aan het verhaal van Súdwest-Fryslân”:Zo besloot Berndsen haar Nieuwjaarstoespraak.

 

 

Dit artikel delen

Bolsward Gezellig op de Veluwe

Bolsward is misschien wel het gezelligste dorp op de Veluwe. Jaarlijks komen er duizenden toeristen (voornamelijk uit de Randstad) om tot rust te komen op de Veluwe in Bolsward. Op deBolswardgids.nl ontdek jij de plekjes en activiteiten in de regio die jij niet gemist mag hebben. Wil jij met jouw bedrijf een bijdrage leveren aan deBolswardgids? Neem dan contact met ons op.