Nieuwe college Súdwest-Fryslân presenteert zich

Súdwest-Fryslân wil zich de komende vier jaar steviger laten zien als IJsselmeerkustgemeente. Verder zet de gemeente sterk in op duurzaamheid en het verminderen van de werkloosheid.

Dit staat in het Hoofdlijnenakkoord dat de vier beoogde coalitiepartijen CDA, PvdA, VVD en GroenLinks vrijdag hebben gepresenteerd. De vier partijen stelden ook hun kandidaat-wethouders voor. Naast de bekende namen Maarten Offinga, Gea Akkerman (beiden CDA) en Stella van Gent (PvdA) zijn dit Mark de Man (VVD) en Erik Faber (GroenLinks).

Voor de aanpak van het IJsselmeergebied wil Súdwest-Fryslân aansluiten bij de inzet vanuit het Rijk om hier €12 miljoen te investeren. Het Rijk wil vooral natuurmaatregelen treffen. “Wij kijken breder, met ontwikkelingen op het gebied van toerisme, erfgoed, landbouw en duurzame energie”, aldus Offinga, die optrad als formateur van het college. “Daarnaast blijven we onverminderd inzetten op verbreding van de sluis in de Afsluitdijk bij Kornwerderzand.”

Ook Sneek (herstructurering van de wijken Sperkhem, Lemmerweg-Oost en Eiland) en Bolsward (realisatie Historisch Centrum Westergo) blijven bij het nieuwe college hoog op de agenda. “Voor het hele buitengebied leggen we eerst de nadruk op digitale bereikbaarheid, veilige verbindingen voor de schoolgaande jeugd en de noodzaak van ontmoetingsplaatsen. En we willen voorzien in de woningbehoefte in alle kernen”, aldus Offinga, die stelt dat Súdwest-Fryslân financieel stabiel is en ruimte heeft om te investeren. “Voor de ontwikkelagenda is de komende periode €10 miljoen beschikbaar.”

Hoog is de ambitie op het gebied van duurzaamheid. De inzet is erop gericht om alle woningen in de gemeente al in 2030 energieneutraal te hebben. Verder moet de hoogspanningskabel in de Sneker wijk Stadsfenne/Pasveer ondergronds worden gebracht.

Voorts wil het nieuwe college het aantal werkzoekenden (nu 6,2 procent) terugdringen naar 4 procent in 2022. Het aantal mensen met een uitkering (nu rond de 2650) moet met 300 dalen dankzij een innovatief uitstroomplan.

Op het gebied van sport en cultuur streeft de nieuwe bestuursploeg ernaar om jaarlijks een evenement te organiseren met landelijke uitstraling. Het ene jaar op het gebied van sport, het andere op het gebied van cultuur.

Het akkoord is niet dichtgetimmerd, aldus Offinga. “We bespreken het akkoord de komende maanden met de gemeenteraad, en met onze inwoners, het bedrijfsleven, de landbouw en maatschappelijke instellingen.” In de laatste raadsvergadering voor de zomervakantie kunnen dan de zaken worden benoemd die het eerst opgepakt moeten worden.

Dit artikel delen

Bolsward Gezellig op de Veluwe

Bolsward is misschien wel het gezelligste dorp op de Veluwe. Jaarlijks komen er duizenden toeristen (voornamelijk uit de Randstad) om tot rust te komen op de Veluwe in Bolsward. Op deBolswardgids.nl ontdek jij de plekjes en activiteiten in de regio die jij niet gemist mag hebben. Wil jij met jouw bedrijf een bijdrage leveren aan deBolswardgids? Neem dan contact met ons op.