Nieuwe brug maakt nieuwe looproute mogelijk

Bolsward is sinds kort een nieuwe brug rijker, het is een brug over de Hartwerdervaart  waardoor het Terletpad nu definitief is.

Het pad loopt vanaf het natuurpark aan de Ugolaan door de weilanden naar de Snekerweg. Het Terletpad is een initiatief van de Miljeugroep Boalsert en maakt verbinding met natuur en cultuurlandschap voor bewoners in de buurt en voor mensen van buiten.

Het pad nodigt uit voor een wandeling, het betrekken van bewoners bij hun omgeving, het ontdekken van gebiedseigenschappen en het verhaal van de streek. Het speelt in op de interesse van de burgers om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor de natuur in de omgeving. In het bijzonder geldt dit hier voor de vogels in het broedseizoen.

Een groene omgeving is een belangrijke levensbehoefte voor mensen. Groen in de bebouwde omgeving en of toegang tot groen nabij de woon- of werkomgeving maakt het wonen en werken een stuk aantrekkelijker. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat stress-klachten onder kinderen verholpen kunnen worden door de natuur in te gaan. Natuur is net zo belangrijk als slaap en lichaamsbeweging.

Foto werkzaamheden ©Petra Kroon

Het pad is tevens een aanvulling voor bestaande routes zoals o.a. ‘Wandelen in het spoor van Titus’ uit gezet door het Titus Brandsma Museum.
De wandelroute is onverhard door het grasland en loopt tussen de Snekerweg en het natuurgebied aan de Ugolaan. Dit natuurgebied is aangelegd in het kader van de ruilverkaveling ‘ Wommels’ en bestaat uit beplante terpen en waterpartijen.

Vanaf het natuurgebied gaat de route langs de Hartwerdervaart met aan de overkant een door ‘Vogelwacht Bolsward’ aangebrachte oeverzwaluwenwand in de kade van de vaart. Achter deze kade is een ‘ plas dras’ – perceel voor weidevogels.
Aan de twee uiteinden van het pad komt een bord met informatie. Het pad wordt aangeduid met richting paaltjes.

Wanneer de officiële opening plaats zal vinden is nog niet bekend.


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *