Nieuw veiliger antennebeleid in Súdwest-Fryslân

De gemeenteraad van Súdwest-Fryslân heeft donderdag 5 oktober besloten dat het Antennebeleid uit 2012 vernieuwd dient te worden.

Raadslid Jelle Gerbrandy (FNP) diende een lijst met voorwaarden en een motie in met als opdracht: ‘It Antennebelied by de tiid te bringen’.

Aanleiding voor nieuw beleid is de ongerustheid voor de volksgezondheid door straling. In Heeg en Blauwhuis hebben locale werkgroepen met succes geprotesteerd tegen de locatie voor antennes.

In Heeg is de mast uit de woonwijk rondom Talmastate verplaatst naar het industrieterrein.

In Blauwhuis heeft KPN de aanvraag voor een mast die niet ver van de school zou komen eerst ingetrokken.

Naast zorgen over de volksgezonheid speelt ook het verstoorde aanzicht door de hoge masten bij woonkernen een belangrijke rol.
Het huidige gemeentelijk beleid geeft prioriteit aan zogenaamde sharing door providers, meerdere aanbieders op 1 mast, maar in de praktijk gebeurt dat zelden.

Jelle Gerbrandy: “Mei de moasje wurde boargemaster en wethâlders ek oproppen de rezjy te nimmen, oars krije we hjir in wyldgroei fan masten’.
Gerbrandy sprak ook de wens uit dat andere gemeenten en ‘Den Haag’ het goede voorbeeld gaan volgen.

De antenne-werkgroepen hebben de politieke partijen en vakambtenaren steeds goed geïnformeerd over hun zorgen, met als resultaat de gezamelijke en duidelijke opdracht aan Burgemeester en wethouders voor nieuw beleid.

Foto: Michiel1972 at Dutch Wikipedia

 

Dit artikel delen

Bolsward Gezellig op de Veluwe

Bolsward is misschien wel het gezelligste dorp op de Veluwe. Jaarlijks komen er duizenden toeristen (voornamelijk uit de Randstad) om tot rust te komen op de Veluwe in Bolsward. Op deBolswardgids.nl ontdek jij de plekjes en activiteiten in de regio die jij niet gemist mag hebben. Wil jij met jouw bedrijf een bijdrage leveren aan deBolswardgids? Neem dan contact met ons op.