Nieuw vaarrondje voor Súdwest-Fryslân

Súdwest-Fryslân krijgt er een nieuwe vaarroute bij. De zogenoemde Reidmarroute loopt vanaf de Bolswarder vaart naar het zuiden en passeert het dorp Westhem.

Als het haalbaar is, dan komt het traject ook langs Greonterp te liggen. Het College van Burgemeester en Wethouder stellen de raad op 19 februari voor om akkoord te gaan met de voorstellen van deze route.

De Reidmarroute is één van de tien potentiële vaarroutes die de provincie Fryslân heeft aangemerkt als meest geschikt voor het elektrisch varen. De nieuwe route voor elektrisch varen loopt van Bolsward naar de Oudegaaster Brekken. En sluit aan op de route Heeg-Oudega-Heeg die medio 2015 bevaarbaar is. Waterrecreanten die zich minder prettig voelen bij de grotere meren kunnen dan het karakteristieke Friese meren- en poelengebied ervaren.

Met de komst van deze route ziet de ‘kanowerkgroep’ bestaande uit afvaardigingen van de dorpsbelangen Blauwhuis, Greonterp, Wolsum en Westhem een lang gekoesterde wens in vervulling gaan.

De Reidmarroute
De nieuwe vaarroute vanaf Bolsward krijgt de naam ‘Reidmarroute’. De route loopt vanaf de Bolswarder vaart naar het zuiden en passeert het dorp Westhem. Als het haalbaar is, dan komt het traject ook langs Greonterp te liggen. Op de vaarroute komen watersporters tot de meertjes It Fliet, het Reidmar en het Sipkemar, dat in verbinding staat met de Aldegeaster Brekken. Als de plannen verder zijn uitgewerkt wordt ook de omgeving geïnformeerd.

Electric-only
Fryslân is een belangrijke proeftuin voor elektrisch varen. Het Friese Merenproject wil deze schone, stille watersport stimuleren met de aanleg van electric-only routes. Op deze routes mogen alleen elektrisch aangedreven boten varen. Zo kunnen recreanten daar in alle rust van de Friese natuur genieten. De Reidmarroute is een mooie uitbreiding van het route netwerk in Súdwest-Fryslân.. Daarnaast levert het bouwen en het ombouwen van boten veel werk op, wat een stimulans geeft aan de Friese economie.

Het Friese Merenproject
De Reidmarroute is onderdeel van Het Friese merenproject, een samenwerking tussen gemeente en provincie. De gemeente Súdwest-Fryslân en de Provincie Fryslân willen de watersportplaatsen in de gemeente aantrekkelijker maken en daarmee ook de Friese economie stimuleren. Het Friese Merenproject is onderdeel van de ambitie Fryslân Topattractie.

(klik voor grotere kaart)

Dit artikel delen

Bolsward Gezellig op de Veluwe

Bolsward is misschien wel het gezelligste dorp op de Veluwe. Jaarlijks komen er duizenden toeristen (voornamelijk uit de Randstad) om tot rust te komen op de Veluwe in Bolsward. Op deBolswardgids.nl ontdek jij de plekjes en activiteiten in de regio die jij niet gemist mag hebben. Wil jij met jouw bedrijf een bijdrage leveren aan deBolswardgids? Neem dan contact met ons op.