Nieuw leiderschap?

In mijn werkomgeving verandert er van alles en een van de duidelijke veranderingen is die van hiërarchie en aansturing. Een aantal jaren geleden werd bijna alles gedicteerd door een leidinggevende, tegenwoordig wordt er leidinggegeven door coaching en ondersteuning.

 Vroeger dacht ik altijd dat enkel dominante mensen goed leiding konden geven. Een hoge opleiding en een uitgesproken mening, dat leek mij wel logisch. Maar in de loop van de tijd heb ik ontdekt dat ik er helemaal naast zat. In sommige situaties kan een dominant persoon wel tot zijn recht komen, maar zo iemand kan ook het hele team monddood en slaafs maken.

Tegenwoordig zie ik een verschuiving van het dicteren van werk naar het motiveren van mensen. Een positieve verandering, want het werk wordt beter gedaan als de werknemers tot bloei komen en gedreven zijn. De focus ligt tegenwoordig meer op betrokkenheid en verantwoordelijkheid.

Nu lijkt dat allemaal nieuw, maar het bestaat al eeuwen. In de Bijbel staan vele voorbeelden van goed en slecht leiderschap. Daarin staatook het principe van coaching en nog een beter principe, namelijk dat van ‘voorleven’. Zo iemand wordt dan ook een ‘voorganger’ genoemd. Niet omdat hij voorgaat in de prediking, maar omdat hij een voorbeeld is voor anderen.

Het volgen van een voorbeeld in plaats van een set regels vraagt om een hele andere houding en werkt van binnenuit. Het leven inde praktijk,door middel van het volgen van een goed voorbeeld, geeft de gelovige een eigen verantwoordelijkheid.

Dit principe wordt niet altijd herkent, omdat sommige gelovigen zich op oneigenlijke grondenboven de rest verheffen en vervolgens toch een set regels voorschrijven. Dat lijkt soms heel vroom, maar het kan heel belemmerend werken. Na een paar honderd jaar christendom werd er scheiding geforceerd tussen gelovigen met behulp van een toegevoegde opleiding.
Hierdoor is het basisprincipe verloren gegaan waarbij degenen die verantwoording dragen, gekozen worden op basis van hoe zij al een voorbeeld waren in hun dagelijkse leven. Een christelijke voorganger is niet iemand die heerst, maar iemand die dient om anderen tot bloei te laten komen.

 Natuurlijk is de organisatie van het bedrijfsleven heel wat anders dan het organisme van gelovigen, maar het principe van een goed voorbeeld werkt in beide gevallen. Eigen verantwoordelijkheid en betrokkenheid groeien als het goede voorbeeld wordt gevolgd. Dat is al eeuwenlang bewezen en werkt omdat de Schepper dit principe Zelf in de schepping heeft gelegd.

Wil je meer weten over de vrijheid van gelovigen en waarom er geen plaats is voor mensen die zich verheffen op grond van hun opleiding, wees dan meer dan welkom om eens na te praten.

 

Gerke Boersma
Petra gemeente Bolsward

Wilt u reageren, dan kan dat via: 


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *