Nieuw boek over Bolsward

Zaterdag wordt het  boek ‘De BEUL van Bolsward’ gepresenteerd. Het is een boek van Willem Haanstra en is het derde in de serie over Bolsward, nadat eerder ‘Bolsward in Namen’ en ‘Bolsward in Oorlogstijd’ waren verschenen

Het nieuwe boek bestaat uit 20 hoofdstukken en in ieder hoofdstuk staat iemand centraal die met Bolsward verbonden was. Het gaat daarbij om bekendheden uit heden en verleden: 10 van voor 1900 en 10 van daarna.

De personen zijn onder andere De BEUL, de valsemunter Jan van der Nat, geschiedschrijver Peter van Thabor, dichter Gysbert Japix, agent Arjen van der Hauw, idealist Douwe de Wit,dominee Kreb, de gesneuvelde Wiebe van der Spoel, de onvergetelijke Corrie de Groot, de aparte Piet Landskroon en de Commissaris van de Koningin John Jorritsma. Het aardige van het boek is dat er in praktisch ieder verhaal onbekende, soms onthullende zaken aan de orde komen. Het boek kost euro 24,95 en is een uitgave van Mostert&van de Kamp in Assen.

Tijdens de presentatie zullen oud-Bolswarders aanwezig zijn schrijvers en kunstenaars. Ook aanwezig is architect Rein Hofstra. Deze bekende architect zal in het tweede gedeelte van de ochtend een verhaal houden over de architectuur in Bolsward. 

Dit artikel delen

Bolsward Gezellig op de Veluwe

Bolsward is misschien wel het gezelligste dorp op de Veluwe. Jaarlijks komen er duizenden toeristen (voornamelijk uit de Randstad) om tot rust te komen op de Veluwe in Bolsward. Op deBolswardgids.nl ontdek jij de plekjes en activiteiten in de regio die jij niet gemist mag hebben. Wil jij met jouw bedrijf een bijdrage leveren aan deBolswardgids? Neem dan contact met ons op.