“Niet reserveren, maar investeren in samenleving en economie” Perspectiefnota 2015 – 2018:

“Voor het vierde achtereenvolgende jaar is er geen sprake van verhoging van woonlasten voor de inwoners van Súdwest-Fryslân.

” Maarten Offinga is wethouder financiën en trots op de perspectiefnota ‘Financieel Vitaal’ die het college aan de gemeenteraad voorlegt.

In deze eerste perspectiefnota van de nieuwe bestuursperiode voegt het college de daad bij het woord: Ambities uit het coalitieakkoord “Samen Krachtig” hebben grotendeels al een plek gekregen. Er is een sluitende begroting voor 2015 – 2018.

Krachtige aanpak

In de perspectiefnota geeft het college van burgemeester en wethouders aan wat de plannen zijn en wat dit gaat kosten. De raad kan hier dan over debatteren, waarna plannen uiteindelijk in een definitieve begroting worden opgenomen. In de perspectiefnota die nu is gemaakt, kiest het college vooral voor investeren in plaats van reserveren. Het gaat dan om investeringen in de samenleving én in de economie. Wethouder Maarten Offinga: “In het coalitieakkoord hebben we afgesproken het economisch herstel ook in financiële zin te ondersteunen. Door nu te investeren in bijvoorbeeld een economisch actieprogramma, een ontwikkelfonds, het woonaanvalsplan en de zorgeconomie, werken we het economisch herstel in Súdwest-Fryslân in de hand”. Ook op het sociale terrein kiest het college voor een krachtige aanpak door bijvoorbeeld het inzetten van een sociaal ontwikkelfonds en het investeren in vrijwilligersbeleid. Daarnaast stelt het college de gemeenteraad voor om het invoeringsbudget voor de veranderingen in de zorg te verhogen. Maarten Offinga: “Hiermee kunnen we nog beter inspelen op de veranderingen waar onze inwoners en de gemeente mee te maken krijgen vanaf 1 januari 2015. Het draait uiteindelijk om mensen”.

Hoe betaalt de gemeente dat?

Door te kiezen voor investeren in de samenleving en de economie, gaat de kwaliteit van de omgeving omhoog. Hierdoor worden de risico’s voor onverwachte extra investeringen lager. Het college kiest voor het benutten van beschikbare reserves, zonder hierbij de zogenaamde risicoreserves aan te tasten. Wethouder Maarten Offinga geeft een voorbeeld: “Het is net als met een auto. Als je deze goed onderhoudt, neemt de kans op een onverwachte kapotte versnellingsbak af. En zo’n onverwacht probleem kan ook onverwacht veel geld kosten. Daarom kiezen wij dus voor een goed onderhouden auto. Want we willen vooruit blijven rijden! Tegelijk houden we altijd genoeg geld achter de hand om een andere te kunnen kopen, mocht het onverwacht nodig zijn”.

Besparingsopdracht

In de perspectiefnota is ook rekening gehouden met eerder door de raad afgesproken besparingsopdrachten. Het gemeentebestuur wil samen met de inwoners op zoek naar mogelijkheden om te besparen. In de periode 2016 – 2017 gaat het om 2,3 miljoen aan besparingen waar de het gemeentebestuur met de inwoners nog invulling aan moet geven. Er hoeft niet extra te worden bespaard.

Op 24 juni bespreekt de commissie Bestjoer en Finânsjes de Perspectiefnota 2015 – 2018. Op 3 juli wordt deze vervolgens behandeld in de gemeenteraad

Dit artikel delen

Bolsward Gezellig op de Veluwe

Bolsward is misschien wel het gezelligste dorp op de Veluwe. Jaarlijks komen er duizenden toeristen (voornamelijk uit de Randstad) om tot rust te komen op de Veluwe in Bolsward. Op deBolswardgids.nl ontdek jij de plekjes en activiteiten in de regio die jij niet gemist mag hebben. Wil jij met jouw bedrijf een bijdrage leveren aan deBolswardgids? Neem dan contact met ons op.