Natuurlijk Avontuurlijk op Sint Maartenschool

‘Natuurlijk Avontuurlijk’ is de naam van de werkgroep op de Sint Maartenschool die zich ten doel heeft gesteld in 2015 een Natuurlijk Avontuurlijk schoolplein te realiseren.

Deze werkgroep, die nu een jaar actief is, bestaat uit ouders en leerkrachten van de school. Ze heeft de plannen in concept klaar. Maar een ding ontbreekt nog: voldoende financiële middelen om deze plannen daadwerkelijk te kunnen realiseren.

Door de bijdragen van de 3 Bolswarder Stichtingen, Elkien, de oudervereniging en financiële acties door de kinderen van school staat de ‘financiële thermometer’ nu op bijna € 25.000,00.
Een prachtige tussenstand en daarmee zijn we over de helft van het benodigde bedrag!

Een aantal subsidieaanvragen loopt nog maar de school steekt ook zelf de handen weer uit de mouwen: ouders, kinderen en leerkrachten.

De kinderen van de groepen 1 tot en met 3 verzorgen vrijdag 20 februari een prachtige winterfair. De artikelen die op deze markt verkocht worden, zijn door de kinderen gemaakt of door ouders aangedragen.
De kinderen van de groepen 4 tot en met 8 doen diezelfde vrijdag mee aan een sponsorloop. Ze zijn op dit moment druk bezig met het werven van sponsors waarna voor hen de opdracht begint zoveel mogelijk rondjes om de school te gaan lopen.

Ouders en leerkrachten kunnen hun diensten aanbieden op de dienstenbeurs: Men biedt een dienst aan waarvoor betaald moet worden. De afnemer van de dienst betaalt, de aanbieder verzorgt de dienst en het geld gaat naar Natuurlijk Avontuurlijk! Prachtige aanbiedingen prijken op het dienstenbord in de schoolzaal. Tijdens de winterfair kunnen de diensten worden afgenomen…..en betaald!

In de schoolzaal is een prachtige informatiestand ingericht. Daar liggen de conceptplannen ook ter inzage. Belangstellenden kunnen de komende weken vrijblijvend binnenlopen om dit te komen bekijken onder het genot van een kop koffie of thee.
Binnenkort zullen de buren en het bestuur van de wijkvereniging worden uitgenodigd om kennis maken met de plannen van de school.

Dinsdag 3 maart houdt antropoloog Bauke van der Pol een lezing met lichtbeelden in de schoolzaal. De titel van de lezing is Het Nederlands erfgoed in India: de VOC. Tegen betaling van € 2,00 kunnen belangstellenden hierbij aanwezig zijn. U begrijpt waar de opbrengst naartoe gaat. Aanmelden kan via school (0515-572418)

Zaterdag 14 februari verkochten Monique Breeuwsma en Iemke van Steijnen de warme worsten van de HEMA. Van elke verkochte worst gaat € 1,00 naar het schoolplein! De opbrengst van deze actie bedroeg € 200,00.

Tenslotte zijn er nog een paar doorlopende acties: het verzamelen van oude pennen en stiften en het verzamelen van statiegeldflessen.

Van meet af aan zijn de kinderen van school betrokken bij de plannen. Deze zijn door de voorzitter van de projectgroep, mevrouw Riemke Quarre in de vergadering van de leerlingenraad toegelicht en gepresenteerd. Vervolgens werden de plannen in alle groepen gepresenteerd. De reacties waren en zijn dusdanig positief dat de projectgroep op de ingeslagen weg door kan gaan.
Ook bij de realisatie zullen de kinderen van school betrokken worden.

Omdat het te investeren bedrag behoorlijk is, zal de school ook hierbij weer een beroep doen op de hulp van ouders en andere vrienden van Sint Maarten. Door zelfwerkzaamheid kunnen kosten bespaard worden waardoor realisatie dichterbij komt.

Dit artikel delen

Bolsward Gezellig op de Veluwe

Bolsward is misschien wel het gezelligste dorp op de Veluwe. Jaarlijks komen er duizenden toeristen (voornamelijk uit de Randstad) om tot rust te komen op de Veluwe in Bolsward. Op deBolswardgids.nl ontdek jij de plekjes en activiteiten in de regio die jij niet gemist mag hebben. Wil jij met jouw bedrijf een bijdrage leveren aan deBolswardgids? Neem dan contact met ons op.