Muizen "terug" van weggeweest

In de driehoek Sneek – Bolsward – Leeuwarden is bij een flink aantal boeren opnieuw sprake van een plaagsituatie door muizen. Het gaat voornamelijk om grasland op kleigrond.

Ook op andere plekken in kleigebied wordt melding gedaan van nieuwe en soms sterk verhoogde muizenactiviteit. Ook daar kan de komende tijd een plaatsituatie ontstaan. Of dat gebeurt hangt voornamelijk af van het weer: de droge en warme weersomstandigheden zijn gunstig voor muizen om zich voort te planten. Boeren die een verhoogde muizenactiviteit signaleren, wordt gevraagd om daarvan een melding te doen bij het LTO meldpunt.

Uit het onderzoek tot nu toe blijken twee methoden effectief te zijn om de schade door muizen te beperken of te voorkomen op graslandpercelen. Het kan door de muizen te strijden met water of met het gebruik van meststof waaraan zwavel is toegevoegd. Beide methoden voorkomen niet dat de muizen terugkomen. Het blijkt dat muizen na ongeveer 3 tot 5 weken weer terug kunnen komen.

Het is belangrijk om de behandeling van percelen met water goed uit te voeren. Het kan raadzaam zijn te overleggen met naastgelegen boeren om gezamenlijk een aantal percelen aan te pakken waar veel muizen zitten. Een gezamenlijke aanpak heeft veel meer effect. Peilverhogingen moeten uitgevoerd worden in overleg met Wetterskip Fryslân. Waar een hoog waterpeil mogelijk is faciliteert het waterschap, maar de organisatie en de verantwoordelijkheid ligt bij de betrokken boeren.

Nieuwe schade is te herkennen aan recent uitgegraven grond, vers gras en muizen keutels in of voor de muizengaten en afgevreten gras rondom muizengaten. Verder zijn er vaak muizenpaadjes rondom de muizengaten te zien en houden er zich vaak reigers en buizerds op in de omgeving van het perceel die op zoek zijn naar muizen zoeken. Met water is snel aan te tonen of er daadwerkelijk muizen zitten. Als een perceel wordt bevloeit komen muizen snel naar boven.

 

Dit artikel delen

Bolsward Gezellig op de Veluwe

Bolsward is misschien wel het gezelligste dorp op de Veluwe. Jaarlijks komen er duizenden toeristen (voornamelijk uit de Randstad) om tot rust te komen op de Veluwe in Bolsward. Op deBolswardgids.nl ontdek jij de plekjes en activiteiten in de regio die jij niet gemist mag hebben. Wil jij met jouw bedrijf een bijdrage leveren aan deBolswardgids? Neem dan contact met ons op.