Molens Baburen en Witmarsum draaien weer

Zowel de molen op Baburen als die van Witmarsum zijn vrijdag, na een grondige restauratie, weer in gebruik genomen.

Bij de molen van Baburen werd het hele gevlucht (de wieken) vernieuwd, werd een nieuwe vijzel geplaatst, het metselwerk werd her en der aangepakt en de dakpannen werden vernieuwd. De dakpannen maken de molen van Baburen uniek. Want het is de enige molen in Nederland met dakpannen.

De molen De Onderneming in Witmarsum is stelling molen, een molen met omloop.  Van de molen in werden de roeden verwijderd en werd de kap van de molen gehaald, vervolgens zijn rietdekkers bezig geweest om de kap van nieuw riet te voorzien. Ook werd hier houtwerk vervangen. Het is een molen die gebruikt wordt om graan te malen. Maar de molen kan ook gebruikt worden om te pellen.

De molen wordt nog steeds gebruikt om graan te malen voor een bakker in Harlingen.

Foto’s Wikipedia