Mirjam Bakker (D66) verlaat gemeenteraad Súdwest-Fryslân

Mirjam Bakker verlaat na 11 jaar de politiek in Súdwest-Fryslân. Bakker was vanaf het ontstaan van de gemeente afwisselend fractievoorzitter en wethouder namens D66.

Nu ze na de verkiezingen niet terugkeert als wethouder kiest ze ervoor plaats te maken voor een nieuwe generatie D66-ers. Ook geeft ze aan dat ze ervaren heeft dat oppositie voeren als ex-wethouder voor haar lastig is. Bakker was namelijk eerder van 2014 tot 2018 wethouder en keerde toen terug in de gemeenteraad als fractievoorzitter. In 2020 werd ze vervolgens weer wethouder.

Bakker: “In de raad moet je dan besluiten over zaken die je zelf hebt voorbereid. Ook ken je de belangen, de nuances en natuurlijk de organisatie zelf. Je staat als het ware nog heel lang met één been in het college.”

Luuk Adema (27 jaar, Sneek) zal haar opvolgen in de gemeenteraad en Mare de Vries (34 jaar, Bolsward) zal zitting nemen in de commissie Boarger en Mienskip. Marieke Vellinga blijft fractievoorzitter.