Minister tevreden over kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen

Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft Súdwest-Fryslân een brief gestuurd, waarin staat dat hij de manier van toezicht en de handhaving op de kinderopvang en peuterspeelzalen zeer waardeert.

De inspectie van het Onderwijs maakt elk jaar een risicoanalyse voor alle Nederlandse gemeenten. Súdwest-Fryslân is hier positief uitgekomen. De minister geeft aan dat Súdwest-Fryslân de wettelijke taken op het gebied van toezicht en handhaving goed uitvoert.

De gemeente is verantwoordelijk voor het toezicht en handhaving van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Bij de risicoanalyse kijkt de inspectie van Onderwijs bijvoorbeeld naar de manier van aanvragen en registreren van instellingen voor kinderopvang. Maar ook naar de kwaliteit en de handhaving van de kwaliteit. Als een gemeente niet goed uit de risicoanalyse komt, maakt de inspectie verbeterafspraken. Voor Súdwest-Fryslân is dit niet het geval. Voor de inspectie van Onderwijs is er dan ook geen aanleiding om een nader onderzoek in te stellen.