MINI 11 Steden trekt veel deelnemers (foto album)

Ondanks dat het koud was, stonden er zaterdagmorgen 979 deelnemers aan de start van de 43e MINI 11 steden.

Onder de deelnemers veel kinderen want voor hen is de tocht begonnen. De toenmalige voorzitter van de Fietselfstedentocht, Harm Tebbens, vond het jammer dat er voor alleen de deelnemers aan de tocht op Pinkstermaandag iets was en niet voor alle gezinnen die hier in Bolsward waren. Vandaar dat de MINI 11 steden begon en de nu bijna 88 jarige Tebbens stond tevreden te kijken hoe de deelnemers vertrokken vanaf Achter de Smeden.

Opvallend om te zien was dat onder de jeugd veel kinderen waren die een helm droegen, iets wat de organisatie toejuicht.

De route van dit jaar gaat via Nijland, Blauwhuis, Parrega, Gaast en via Schraard terug naar Bolsward. Daar krijgen de deelnemers een medaille en ijsje.

 

Foto album

Foto’s Henk Bootsma