Minder geld voor groenbeheer

De gemeente Súdwest-Fryslân gaat de komende twee jaar €300.000,- bezuinigen op het groenbeheer. In 2012 werd al €100.000,- minder besteed aan het openbare groen.

De gemeente ziet het als een grote uitdaging om de bezuinigingen zo uit te voeren, zonder dat dit ten koste gaat van het belang van groen in stad en dorp. Er zal in ieder geval minder vaak gemaaid worden.

Bermen
Zo worden bermen met een hoge ecologische waarde twee keer per jaar gemaaid. Het gaat hierbij om zo’n 50% van alle bermen, andere bermen en kruispunten maait de gemeente vaker. Ecologische bermen worden nog maar één keer per jaar gemaaid in de nazomer.

Hiermee verwacht de gemeente €40.000,- te besparen
Een nadeel hiervan is dat er voor boeren en omwonenden een grotere kans ontstaat op onkruid in de landerijen en tuinen.Vandaar dat boeren bermen mogen adopteren om het gemaaide gras te voeren aan hun vee.

Schapen

In een groot deel van de gemeente zullen de schapen niet meer ingezet worden om op die plaatsen te begrazen. Hiermee bespaart de gemeente €15.000,-. Ook hier mogen boeren. Een nadeel is dat op de moeilijk bereikbare plaatsen de berenklauw weer meer ruimte gaat krijgen. Waar het mogelijk is zet de gemeente maaimachines in. Ook kunnen eigenaren van schaapskuddes hun schapen inzetten om de terreinen te begrazen.

Van gras naar bloemrijk

Er zijn verrschillende beplantingsvakken in de gemeente. De vakken zijn gevuld met diverse sierstruiken. Daarnaast zijn er een aantal grote grasvelden. Deze grasvelden maaien de gemeente gemiddeld 25 keer per jaar.

De beplantingsvakken worden veranderd in gras. Het gaat hier met name om de beplantingsvakken die verouderd zijn of waar veel onkruid voorkomt. Deze vakken zijn moeilijk te onderhouden. Er is volgens de gemeente wel minder variatie aan beplanting, maar kan soms ook een verbetering zijn Een voorbeeld is de Sneekerstraat.

Van een aantal grote grasvelden maken de gemeente bloemrijk grasland, een voorbeeld in Bolsward is o.a het grasgebied langs de Rânne. Bloemrijk grasland wordt 1 keer per jaar gemaaid.

Daarnaast vervangt men perken met eenjarige planten door vaste planten. Uitzondering zijn de eenjarige perken in de historische parken: het Julianapark in Bolsward en het Wilhelminapark in Sneek. Dit zijn Rijksmonumenten. De perken maken onderdeel uit van de kenmerkende tuinstijlen van deze parken en mogen daarom niet verdwijnen.

Hiermee wordt € 100.000 per jaar bespaard.

Een voordeel is volgens de gemeente dat bloemrijk grasland zorgt voor meer bloemen, bijen, vlinders etc.
Bloembakken

In Súdwest-Fryslân staan in totaal 120 bloembakken. Deze bakken zijn verspreid over de dorpen en steden, in parken en op begraafplaatsen. Er zijn 52 bakken in onderhoud bij de gemeente. 68 bakken worden onderhouden door bewoners en ondernemers.

De dorps-en stadsbelangen krijgen de gelegenheid de gemeentelijke bloembakken kosteloos over te nemen of aan te schaffen. De gemeente wil stimuleren om meer bloembakken in de kernen te krijgen en stelt hiervoor een bijdrage beschikbaar aan dorps- en stadsbelangen. De dorpen- en wijkencoördinatoren gaan binnenkort in gesprek met dorps- en stadsbelangen over de mogelijkheden.

In grote lijnen komt het hier op neer:

  • Circa 25 bloembakken op markante plekken, in parken en begraafplaatsen blijven in beheer van de gemeente
  • De geraniumpiramides in  Bolsward, Makkum en Sneek blijven gehandhaafd.
  • De dorps-en stadsbelangen krijgen de gelegenheid de gemeentelijke bloembakken kosteloos over te nemen. Dan geldt alleen een eenmalige bijdrage voor de grond en plantmateriaal (maatwerk). Voorwaarde hierbij is dat het onderhoud door bewoners (of plaatselijk bedrijf) wordt uitgevoerd
  • In 2015 en 2016 mogen dorps –en stadsbelangen in kernen en wijken waar nog geen bakken staan, eenmalig een beroep doen op een gemeentelijke bijdrage uit het Kernenfonds van maximaal 1500 euro per kern. Dit bedrag is voor de aanschaf van nieuwe bloembakken, grond en plantmateriaal. Voorwaarde hierbij is dat het onderhoud door bewoners (of plaatselijk bedrijf) wordt uitgevoerd.

Dit artikel delen

Bolsward Gezellig op de Veluwe

Bolsward is misschien wel het gezelligste dorp op de Veluwe. Jaarlijks komen er duizenden toeristen (voornamelijk uit de Randstad) om tot rust te komen op de Veluwe in Bolsward. Op deBolswardgids.nl ontdek jij de plekjes en activiteiten in de regio die jij niet gemist mag hebben. Wil jij met jouw bedrijf een bijdrage leveren aan deBolswardgids? Neem dan contact met ons op.