Met Platform Bolsward aan het speeddaten

Afgelopen zaterdag presenteerde Platform Bolsward zich in het stadhuis aan de Bolswarders.

Het Platform heeft voor deze opzet gekozen om de Bolswarders actief te betrekken bij belangrijke Bolswarder thema’s en dat ze op de hoogte zijn wat het Platfom doet en wat de agenda van Bolsward is.

Zo’n honderd Bolswarders waren naar het stadhuis gekomen om kennis te maken met het Platform. Zij konden deze zaterdagmiddag speeddaten op zes Bolswarder thema’s waardoor men een beetje kon ruiken aan de manier van werken van het Platform. Het waren niet alle thema’s van de stad maar wel thema’s waar het platform momenteel mee bezig is of gevraagd is om er over mee te denken. De thema’s waren het stadhuis, de Elf Fonteinen, de herinrichting binnenstad, het nieuwe busstation, Sporthart Bolsward en waterfront Bolsward.

Elke speedate duurde acht minuten waarin uitleg gegeven werd over het thema en wat de huidige stand van zaken was. Hierna konden de aanwezige Bolswarders vragen stellen en ook hun visie meegeven aan het Platform.

Het is volgens Debby Nota, één van de leden van het Platform, belangrijk dat de Bolswarders vroegtijdig betrokken worden bij de thema’s over de stad. “Op die manier kun je de inwoners betrekken bij de plannen, vroegtijdig informeren en is er nog ruimte in dit proces voor actief meedenken, disccussie en het aandragen van ideeen.., de input van de bewoners word meegenomen in de realisatie van de plannen.Aldus Nota.

Het Platform neemt geen beslissingen maar zorgt ervoor dat processen goed verlopen en kijken ook of Bolsward en zijn inwoners betrokken worden de belangrijke thema’s van de stad. Nota:”Wordt er naar de inwoners geluisterd en wordt er gekeken naar de belangen van de Bolswarders”. Daarnaast heeft het Platform een adviserende taak en wordt gekeken of processen versneld kunnen worden om op die manier een katalysator te zijn.

Zaterdag bleek dat acht minuten kort was om de thema’s goed te behandelen maar het was volgens Nota de start van het Platform een goede manier om de Bolswarder bevolking te laten zien wat het Platform doet. Een werkwijze waarop je mensen informeert en betrekt en zoekt naar interactie en samenwerking. Maar ook een manier van ontmoeten, begrip voor elkaar krijgen en verbinden.

Het platform gaat nu eerst  de uitkomsten van het speeddaten evalueren en gaat vervolgens per thema bekijken hoe nu verder zal worden gegaan. Zo zal bijvoorbeeld het thema herinrichting binnenstad wederom op de agenda komen te staan zodat de direct betrokkenen van dat thema in aparte bijeenkomsten uitvoeriger geïnformeerd kunnen worden en zij ook hun ideeën kunnen geven en kunnen meedenken.

Share this article

Author

Bessie Cooper
Bessie Cooper

Venenatis pulvinar nunc arcu lorem ornare dictum ipsum. Ante at condimentum diam a aliquet eget amet massa tempor.

Bolsward Gezellig op de Veluwe

Bolsward is misschien wel het gezelligste dorp op de Veluwe. Jaarlijks komen er duizenden toeristen (voornamelijk uit de Randstad) om tot rust te komen op de Veluwe in Bolsward. Op deBolswardgids.nl ontdek jij de plekjes en activiteiten in de regio die jij niet gemist mag hebben. Wil jij met jouw bedrijf een bijdrage leveren aan deBolswardgids? Neem dan contact met ons op.