Meer verse producten bij Voedselbank Bolsward

De Voedselbank Bolsward, werkzaam in de gemeente Littenseradiel en de voormalige gemeenten Bolsward en Wûnseradiel, streeft er naar om geleidelijk het aanbod van vers voedsel uit te breiden.

Daarbij gaat het vooral om groente, fruit, zuivel, vlees en brood.Omdat zo’n zeventig clienten maandelijks tweemaal een voedselpakket uitgereikt krijgen, zijn de vrijwilligers van de de Voedselbank Bolsward voortdurend bezig om voedsel binnen te halen. Lag de nadruk tot nu toe veelal op houdbare producten, in de loop van dit jaar moet het aandeel ,vers’ flink zijn gegroeid.

Brood
,,Wat betreft groente, fruit, zuivel en vlees kunnen we maandelijks een flink aantal gezinnen helpen. Het probleem zit echter in het aanbod van vers brood. Maandelijks hebben we toch zeker een honderdtal broden nodig”, vertelt Gerard Kist, lid van de Voedselinzamelcommissie. ,,Het aanbod van brood is helaas mondjesmaat.”

In dat kader houdt de Voedselbank Bolsward zich dan ook aanbevolen voor vers brood en broodproducten. Bedrijven en instellingen die menen de Voedselbank Bolsward hiermee te kunnen helpen kunnen contact opnemen via of via de website: www.voedselbankbolsward.nl